Projekt na nacionalni ravni

arhiv >>

Izobraževanje na daljavo za športnike, predvsem na visokošolskem nivoju, v Sloveniji še ni dobilo svojega stalnega mesta. Prav zato je Sindikat športnikov Slovenije (v partnerstvu s SPINS) aktivno pristopil k projektu in v dobrem letu naredil velik korak, k uresničitvi ter ureditvi izredno pomembnega in za športnike še kako potrebnega področja. 

Izobraževanje na daljavo se je razmahnilo zlasti v zadnjih letih, ko je postala informacijsko komunikacijska tehnologija dostopna vsem in si pravzaprav danes več niti ne znamo predstavljati življenja brez nje. Zlasti s pojavom interneta in na njem temelječih šolskih omrežjih, se je možnost za uporabo učenja na daljavo bistveno razširila. Omrežja postajajo sredstvo za razpečevanje in izmenjavo virov (gradiv, programov) za učitelje, učence in starše, on-line komunikacijo (e-pošta, forumi, pogovori, e-konference, orodja za sodelovanje ipd.), vir informacij in dejavnosti v prostem času. Omrežja pa niso priložnost samo za učitelje, ampak vedno bolj tudi za učence (npr. kot vir za dopolnilno in dodatno izobraževanje, preverjanje znanja, medsebojno pomoč ipd.) in starše (obveščanje o dogajanju v šoli, komunikacija z učitelji ipd).

Aktualno dogajanje / zadnje novice

Pobudnik projekta izobraževanja na daljavo za športnike na visokošolskem in univerzitetnem nivoju, Sindikat športnikov Slovenije, je s pomočjo Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), izpolnil zastavljen cilj in pripeljal projekt do faze, ko bo le-tega možno uresničiti.

Glavni namen projekta je omogočiti čim večjemu številu športnikov nemoten in uspešen študijski proces, ki bo v čim manjši meri posegal in vplival na njihov vsakodnevni ritem in urnik treningov, oziroma katerega izvedba bi bila neodvisna od kraja oziroma države, v kateri tekmujejo. Tako bo študijski program dela in urnike potrebno prilagoditi individualnim željam športnikov oziroma manjšim skupinam le-teh. Športnike in njihove trenerje bo prav tako potrebno usposobiti za delo z računalnikom oziroma specifično programsko opremo, s pomočjo katere študij na daljavo poteka.

Glavni cilj projekta je, športnikom omogočiti čim ugodnejše in prilagodljive pogoje za vpis na posamezen študijski program. Zaradi aktualnost in pozitivnih posledic, ki jih študij na daljavo prinaša, v prihodnosti pričakujemo veliko povečanje števila vpisanih študentov in razširitev števila ter vsebin študijskih programov, tudi na ostale slovenske univerze oziroma fakultete.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) (prej: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) je na podlagi projektnih sestankov in realne ocene "vrednosti" projekta, Sindikatu športnikov Slovenije izdalo uradno mnenje, kjer izražajo popolno podporo in načelno pomoč pri realizaciji vseh povezanih nalog in aktivnosti.

Dokument MVŠZT si lahko ogledate tukaj (.pdf dokument).

Prav tako Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) (prej: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) ni pozabilo na specifične družbene skupine, pri snovanju novega Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020, saj so v le-tega vključili tako imenovani delni študij,  ki zajema vse tiste posameznike, ki do sedaj zaradi najrazličnejših razlogov niso  bili sposobni opravljati študijskih obveznosti v polni obremenitvi. In prav v to skupino spadajo spcifične družbene skupine, kot so športniki.

NPVŠ si lahko ogledate tukaj (.pdf dokument).

Foto galerije

Izobraževanje na daljavo za profesionalne nogometaše (študijsko leto 2011/2012)

Sponzorji