Novice

< nazaj

Izobraževanje na daljavo za profesionalne nogometaše

Datum: 17.3.2010

Dne 16. 3. 2010 se je na sedežu Svetovne zveze (sindikata) profesionalnih nogometašev (FIFPro) z organizacijo in izvedbo projektne delavnice, uradno začela izvedba projekta študija na daljavo, v okviru "spletne akademije FIFPro" (FIFPro Online Academy).

Na delavnici so aktivno sodelovali predstavniki 12 sodelujočih evropskih držav, med katerimi sta bila tudi predstavnika Slovenskega sindikata profesionalnih igralcev nogometa (SPINS) in Sindikata športnikov Slovenije (SŠS).

Projektna delavnica je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu so bile predstavljene vsebine projekta študija na daljavo, (računalniška) programska oprema in zahteve Evropske komisije, s pomočjo katere bo, v finančnem smislu, izvedena pripravljalna faza tega projekta.

V drugem delu so stanje v posameznih državah predstavili udeleženci delavnice in izpostavili primere dobrih praks. Izstopala je predvsem predstavitev že dobro utečenega nizozemskega sistema študija na daljavo ter kratka predstavitev stanja v Franciji. Ob koncu delavnice so bili vsem prisotnim predstavljeni anketni vprašalniki, s pomočjo katerih bodo v posameznih državah analizirali aktualno stanje na področju izobrazbenih struktur profesionalnih nogometašev in obstoječih programov študija na daljavo, v posameznih evropskih državah.

Kratek opis projekta
Svetovna zveza (sindikat) profesionalnih nogometašev (FIFPro) je v želji in z namenom omogočiti profesionalnim nogometašem nadaljevanje študija in pridobitev visokošolske izobrazbe ter jih pripraviti na čim lažji prehod v življenjsko obdobje po zaključeni športni karieri, pripravil projekt tako imenovanega "študija na daljavo" (FIFPro Online Academy). S tem bo profesionalnim nogometašem omogočeno to, česar v preteklosti niso bili deležni oziroma se niso imeli možnosti poslužiti.

Prav tako je omenjeni projekt pomemben, saj se bo s širjenjem informacij o dobri praksi, le-ta razširil na ostale (še) nevključene države in tako po eni strani koristil nadaljnjemu razvoju in napredku programa izobraževanja po drugi strani pa privabil vedno več novih, znanja željnih, profesionalnih nogometašev..

V projektu sodeluje dvanajst evropskih državah, v program študija na daljavo pa naj bi v triletnem obdobju vključilo okoli 250 profesionalnih nogometašev.

"Študij na daljavo", ki bo potekal pod pokroviteljstvom FIFPro (Online Academy) bo sestavljen in izveden v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami znotraj Evropske unije. Kot zgled naj bi snovalci vzeli študij na daljavo, namenjen vrhunskim športnikom, ki ga že nekaj časa izvajajo na nizozemskem in je dodobra utečen.

Izobraževanje bo najverjetneje potekalo preko izobraževalne spletne platforme iDucation, ki bo udeležencem projekta omogočila izobraževanje na daljavo z vzajemnim sodelovanjem "v živo" preko spleta. Prav tako bodo sodelujoči deležni obširnih navodil ter vodenja, vse z namenom doseganja večje učinkovitosti in boljših učnih uspehov v času njihove profesionalne športne kariere. Ta orodja seveda omogočajo posamezniku opravljanje študija iz kateregakoli kraja na svetu, kjer se športnik oziroma v tem primeru študent, nahaja.

Študijski programi se bodo v glavnem osredotočali na področja podjetništva, vodenja (menedžmenta) in trženja (marketinga) ter se bodo izvajali v enajstih evropskih državah v skladu z bolonjskim učnim sistemom.

Nekaj glavnih smernic in ciljev projekta FIFPro je:

- narediti podrobno raziskavo o stopnji izobrazbe med profesionalnimi nogometaši v dvanajstih, sodelujočih, evropskih državah in najti morebitna kandidate za pristop k projektu;
- raziskati in primerjati izobraževalne sisteme v sodelujočih državah ter izločiti pozitivne značilnosti;
- v obdobju trajanja projekta, vključiti približno 250 profesionalnih nogometašev (minimalno 150), ki bi v triletnem obdobju uspešno zaključili izobraževalni cikel študija na daljavo.

Sindikat profesionalnih nogometašev Slovenije (SPINS) je kot aktivni partner projekta že stopil v stik z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (mag. Majdo Širok, direktorica Direktorata za visoko šolstvo) in s tem začel iskati možnosti za realizacijo projekta na področju Republike Slovenije. Prav tako ima SPINS željo in namen, čim večjemu številu zainteresiranih profesionalnih nogometašev, omenjeni študij omogočiti brezplačno.

Kot zanimivost lahko za zaključek omenimo, da bo 14. julija 2010, v Ljubljani organizirana projektna delavnica, kjer bodo prav tako prisotni predstavniki vseh sodelujočih držav, ob teh pa bodo povabljeni eminentni strokovnjaki in gostje s področja športa ter izobraževanja.

Projekt študija na daljavo, namenjen profesionalnim nogometašem in ostalim športnikom, na univerzitetnem nivoju, je v Sloveniji novost in po našem mnenju nepogrešljiv delček izobraževalnega sistema. Naša velika želja je, z veliko truda in volje izobraževanje brezplačno omogočiti vsem zainteresiranim športnikom ter jim s tem omogočiti ali uresničiti željo po pridobitvi danes že skoraj obvezne univerzitetne izobrazbe.

SPINS

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji