Zakonodaja

Podzakonski akti in pravilniki za področje športa v Republiki Sloveniji:

 

1. Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 108/2008 – 17.11.2008):

Pravilnik o vodenju razvidov po zakonu o športu / PDF dokument

2. Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/1999):

Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa / PDF dokument

3. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS 121/2003, 119/2004):

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni / PDF dokument

4. Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 103/2001):

Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih / PDF dokument

5. Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 108/2008 – 17.11.2008):

Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov / PDF dokument

6. Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov (Uradni list RS, št. 50/1999):

Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov / PDF dokument

7. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni list RS, št. 35-1641/2000):

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive / PDF dokument

8. Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport (Uradni list RS, št. 49-2339/2000):

Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport / PDF dokument

9. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35-1642/2000):

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu
/ PDF dokument

10. Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51-2414/2000):

Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa / PDF dokument

11. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (Uradni list RS, št. 80/2001):

Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa / PDF dokument

12. Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 46-1997/1998):

Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj / PDF dokument

13. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 89/1998):

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti / PDF dokument

14. Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov (Uradni list RS, št. 43/2000):

Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov / PDF dokument

15. Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 64-2363/1993, RS 22-929/1998):

Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji / PDF dokument

16. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (Uradni list RS, št. 36-1694/2000, RS 103-4343/2000):

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa / PDF dokument

17. Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/2003):

Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah / PDF dokument

18. Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67-3254/1998, RS 14-622/2000):

Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji / PDF dokument

19. Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9-361/1998):

Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFŠ) / PDF dokument

20. Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9-362/1998):

Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji / PDF dokument

21. Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98):

Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu / Word dokument

 

Sponzorji