Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS)

SPINS

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je samostojna,
neodvisna in za nedoločen čas ustanovljena organizacija, v katero se prostovoljno
vključujejo športniki, ki so ali so bili kot nogometaši/-ce registrirani pri Nogometni zvezi
Slovenije ali pri katerikoli drugi nacionalni nogometni zvezi ter nogometni trenerji.
Organi sindikata

Skupščina sindikata
Skupščina sindikata je najvišji organ sindikata in jo praviloma sklicuje predsednik sindikata enkrat v obdobju štirih let.


Upravni odbor
Delo sindikata vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik sindikata in en predstavnik nogometašev vsakega nogometnega kluba, ki v posamezni tekmovalni sezoni nastopa v 1. SNL, ali njegov namestnik, ena predstavnica nogometašic in en predstavnik nogometnih trenerjev. Predstavniki klubov se vsako leto imenujejo do začetka tekmovalne sezone.

Člani UO SPINS, v sezoni 2019/2020:
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-       
-        
-       
-       Predsednik
Predsednik sindikata

- Dejan Stefanović

Sponzorji