Novice

< nazaj

SŠS s partnerjem v projekt študija na daljavo

Datum: 14.10.2010

Predstavniki Sindikata športnikov Slovenije so se sestali z vodstvom zasebne mariborske fakultete za uporabne poslovne in družbene študije, DOBA. Sklenjen je bil dogovor o partnerskem sodelovanju pri projektu študija na daljavo za športnike, ki bo ob pomoči Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, predvidoma zaživel v šolskem letu 2011/2012.

Po dveh uradnih sestankih z visokimi predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republiki Slovenije, sprva pri bivši direktorici Direktorata za visoko šolstvo, mag. Majdi Širok in nato pri v.d. direktorju Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojanu Sorcanu ter predstavnici Direktorata za informacijsko družbo, dr. Davorki Šel, ko so bili kronološko predstavljeni dosedanji postopki in faze izvedbe projekta študija na daljavo za športnike, je Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) projekt pripeljal še korak bližje implementaciji.

Da bi sledili zastavljenim ciljem in nalogam, ki so bile zastavljene na sestankih s predstavniki MVŠZT, je Sindikat športnikov Slovenije izdelal podrobno analizo organiziranosti in stanja izvajanja tako imenovanega študija na daljavo, na visokošolskem nivoju, v Republiki Sloveniji. Rezultati so pokazali, da je DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor edina, ki lahko z že uveljavljenimi programi in načinom študija pristopi kot zanesljivi partner k projektu, v katerega je vključena specifična ciljna skupina, športniki. DOBA je fakulteta s sodobno, evropsko vizijo, z izjemnimi, v prakso usmerjenimi programi in fleksibilnim študijskim sistemom, ki bo omogočal športnikom, da si potrebna znanja pridobijo na njim prilagojen način. Direktorica Fakultete DOBA, Jasna Dominko Baloh je pokazala izjemno zanimanje in voljo pri sodelovanju v omenjenem projektu. Predstavnikom SŠS je predstavila uspešno delo fakultete v preteklosti, programske vsebine, oblike študija, ki jih le-ta izvaja ter podala nekaj primerov dobre prakse in predlogov za delo s športniki v prihodnje.

Konec meseca oktobra bodo predstavniki SŠS, skupaj z direktorico fakultete DOBA opravili uradni obisk na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, s čimer bodo izpolnili zahtevo ministrstva in predstavili skupna izhodišča ter cilje projekta, hkrati pa se poskušali dogovoriti o čim boljših pogojih študija, ki jih bodo deležni študentje, športniki.

SPINS
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji