Zakonodaja

Pomembni predpisi in pravni akti NZS:

 

1. Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (2012)
Pravilnik o registraciji in statusu igralcev / PDF dokument

2. Tekmovalni pravilnik NZS (jun 2008)
Tekmovalni pravilnik NZS / PDF dokument

3. Pravilnik za licenciranje nogometnih klubov (dec 2010)
Pravilnik za licenciranje nogometnih klubov / PDF dokument

4. Pravilnik o arbitraži NZS
Pravilnik o arbitraži NZS / PDF dokument

 

 

Sponzorji