Novice

< nazaj

SŠS in SPINS na MVZT

Datum: 12.4.2010

Predstavnika Sindikata športnikov Slovenije in Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije sta se v prejšnjem tednu sestala z direktorico Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, mag. Majdo Širok, na temo študija na daljavo za športnike.

V prvem delu srečanja je predsednik Sindikata športnikov Slovenije (SŠS) in Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), g. Dejan Stefanovič, predstavil koncept študija na daljavo na univerzitetnem nivoju (pridobitev formalne univerzitetne izobrazbe po bolonjskem sistemu), ki se bo izvajal pod pokroviteljstvom Svetovne zveze profesionalnih nogometašev (FIFPro) - (FIFPro Online Academy).

Svetovna zveza profesionalnih nogometašev (FIFPro) je v želji in z namenom omogočiti profesionalnim nogometašem nadaljevanje študija in pridobitev visokošolske izobrazbe ter jih pripraviti na čim lažji prehod v življenjsko obdobje po zaključeni športni karieri, pripravila projekt tako imenovanega 'študija na daljavo' (FIFPro Online Academy). S tem bo profesionalnim nogometašem omogočeno to, česar v preteklosti niso bili deležni oziroma se niso imeli možnosti poslužiti.

Projekt je trenutno v fazi raziskovanja trga oziroma evalvacije trenutnega stanja na področju izobrazbene strukture ciljnih skupin in nenazadnje zainteresiranosti le-teh za sodelovanje v procesu izobraževanja na daljavo. V projekt je vključenih dvanajst evropskih držav, vanj pa naj bi se v triletnem obdobju vključilo 250 profesionalnih nogometašev. Programi bodo vsekakor prilagojeni šolskim sistemom posameznih držav in nenazadnje željam vključenih športnikov v posameznih državah. Programi se bodo v glavnem osredotočali na področja podjetništva, vodenja (menedžmenta) in trženja (marketinga) ter se bodo izvajali v skladu z bolonjskim učnim sistemom.

Ob koncu predstavitve projekta je bilo poudarjeno, da ima SŠS, v prihodnosti veliko željo omogočiti študij na daljavo, na univerzitetnem nivoju, vsem zainteresiranim športnikom, ne glede na športno panogo in starost športnikov.

Mag. Majda Širok je z navdušenjem sprejela dejstvo, da se izvajajo projekti v dobrobit slovenskim športnikom. Prav tako je izrazila pozitivno mnenje na sam opis projekta in naravnanost le-tega. Opozorila je na ovire, ki se lahko pojavijo zaradi rigidnosti slovenske zakonodaje in okrnjenosti izobraževalnega sistema na univerzitetnem nivoju, a hkrati izrazila naklonjenost in pomoč Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, temu projektu. Prav tako je da pomoč pri iskanju tako finančnih kot vsebinskih rešitev za izvedbo projekta.

V sredini meseca julija (13. 7. in 14. 7. 2010) bo v Ljubljani, pod pokroviteljstvom Svetovne zveze profesionalnih nogometašev (FIFPro), organizirana projektna delavnica na temo študija na daljavo, kamor bodo s strani SŠS in SPINS uradno povabljeni visoki državni uradniki z Ministrstva za šolstvo in šport, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, g. Gregor Golobič in direktorica Direktorata za visoko šolstvo, mag. Majda Širok.

SPINS

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji