Projekt na mednarodni ravni

arhiv >>

Izobraževanje oziroma učenje na daljavo se je začelo pred okrog sto leti z dopisnim učenjem v redko poseljenih državah Avstralije, Nove Zelandije in ZDA. Razmahnilo se je zlasti v zadnjih letih, ko je postala informacijsko komunikacijska tehnologija dostopna vsem in si pravzaprav danes več niti ne znamo predstavljati življenja brez nje. Zlasti s pojavom interneta in na njem temelječih šolskih omrežjih se je možnost za uporabo učenja na daljavo bistveno razširila. Omrežja postajajo sredstvo za razpečevanje in izmenjavo virov (gradiv, programov) za učitelje, učence in starše, on-line komunikacijo (e-pošta, forumi, pogovori, e-konference, orodja za sodelovanje ipd.), vir informacij in dejavnosti v prostem času. Omrežja pa niso priložnost samo za učitelje, ampak vedno bolj tudi za učence (npr. kot vir za dopolnilno in dodatno izobraževanje, preverjanje znanja, medsebojno pomoč ipd.) in starše (obveščanje o dogajanju v šoli, komunikacija z učitelji ipd).

FIFPro Online Academy (mednarodna raven)

Svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPro, je v želji in z namenom omogočiti profesionalnim nogometašem nadaljevanje študija in pridobitev visokošolske izobrazbe ter jih pripraviti na čim lažji prehod v življenjsko obdobje po zaključeni športni karieri, pripravil projekt tako imenovanega »študija na daljavo« (FIFPro Online Academy). S tem bo profesionalnim nogometašem omogočeno to, česar v preteklosti niso bili deležni oziroma se niso imeli možnosti poslužiti.

Prav tako je omenjeni projekt pomemben, saj se bo s širjenjem informacij o dobri praksi, le- ta razširil na ostale (še) nevključene države in tako po eni strani koristil nadaljnjemu razvoju in napredku programa izobraževanja, po drugi strani pa privabil vedno več novih, znanja željnih, profesionalnih nogometašev.
Projekt se izvaja v dvanajstih evropskih državah, vanj pa naj bi se v triletnem obdobju vključilo do 250 profesionalnih nogometašev.

»Študij na daljavo«, ki poteka pod pokroviteljstvom projekta »FIFPro Online Academy« je sestavljen in izveden v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami znotraj Evropske unije. Kot zgled naj bi snovalci vzeli študij na daljavo, ki ga že nekaj časa izvajajo na nizozemskem in je dodobra utečen (VVCS Academy - http://www.vvcs.nl/academy/).

Izobraževanje poteka preko izobraževalne spletne platforme »IT’s Learning«, ki udeležencem projekta omogoča izobraževanje na daljavo z vzajemnim sodelovanjem »v živo« preko spleta. Aplikacija je interaktivna nadgradnja mnogih programskih rešitev in je uporabniško mnogo bolj prijazna, tako študentom, kot predavateljem. Sodelujoči so deležni obširnih navodil ter vodenja v času študija, vse z namenom doseganja večje učinkovitosti in boljših učnih uspehov v času njihove profesionalne športne kariere. Ta orodja seveda omogočajo posamezniku opravljanje študija iz kateregakoli kraja na svetu, kjer se športnik oziroma v tem primeru študent, nahaja.

Študijski programi se v glavnem nanašajo na področja podjetništva, vodenja (menedžmenta) in trženja (marketinga) ter se bodo lahko izvajali v dvanajstih evropskih državah v skladu z bolonjskim učnim programom.

Nekaj glavnih smernic in ciljev projekta FIFPro je:

- narediti raziskavo o stopnji izobrazbe med profesionalnimi nogometaši v dvanajstih, sodelujočih, evropskih državah in najti morebitna kandidate za pristop k projektu;
- raziskati in primerjati izobraževalne sisteme v sodelujočih državah ter izločiti pozitivne značilnosti;
- v obdobju trajanja projekta, vključiti približno zaključili izobraževalni cikel študija na daljavo.

Partnerji v projektu:

 • SŠS / SPINS, Slovenija
 • PFA, Škotska, Velika Britanija
 • Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori, Romunija
 • NISO, Norveška
 • VVCS, Nizozemska
 • AIC, Italija
 • PFA, Anglija, Velika Britanija
 • JPY, Finska
 • Spillerforeningen, Danska
 • UNFP, Francija
 • SFS, Švedska
 • PFAI, Irska


V študijskem letu 2011/2012 se je visokošolski program »športnega menedžmenta« začel izvajati na danski univerzi UCN Denmark (University College of Northern Denmark), ki je predstavila izredno ugodne pogoje sodelovanja (brezplačno šolnino), razen nakupa literature oziroma knjig, hkrati pa slovi kot priznana ter kvalitetna izobraževalna ustanova na Danskem.

Kot omenjeno se programske vsebine nanašajo predvsem na področje športnega menedžmenta in poslovne administracije. Ti dve področji združujeta vse tiste predmetne vsebine in področja, za katere med ciljno skupino (nogometaši) obstaja največ zanimanja in za katere se predpostavlja, da bodo imeli v praksi posameznika pozitiven učinek.

Univerza UCN zagotavlja programe, prilagojene bolonjski reformi. Dodiplomski študij športnega menedžmenta je poslovno naravnan študij, ki traja tri leta in pol oziroma sedem semestrov. Ta program je možno nadgraditi z eno in pol letnim študijem trženjskega menedžmenta, finančnega menedžmenta ali turističnega menedžmenta, na podiplomski ravni. Osredotočenost programa temelji na pripravi študentov na dinamično vlogo v športu ali organizaciji s športom povezanih dogodkov, širom po svetu.

Športnik bo z uspešno zaključenim programom lahko iskal zaposlitev kot svetovalec na področju športa, športni funkcionar, načrtovalec razvoja športa, menedžer (vodja/upravljavec) kluba, koordinator trženja (marketinga) na področju športa ali koordinator športnih dogodkov in prireditev .

Študijski program poleg splošnih programskih vsebin, ki jih študentje spoznajo v začetnih semestrih študija obsega naslednje vsebine: industrija v športu in njene vsebine; trženje v športu – vedenje potrošnika; sponzoriranje in zbiranje sredstev; menedžment v športu (strateške, organizacijske in teorije menedžmenta); ekonomija v športu (šport kot produkt in finance na področju športa); metodologija in raziskovanje na področju športa; pravo in šport, pogodbe v športu in krizni menedžment.

V študijskem letu 2011/2012 se je preko Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), v študijski program vključilo 7 profesionalnih nogometašev (Tadej Apatič, Milan Anđelković, Darko Brljak, Suad Fileković, Erik Salkič, Dalibor Stevanović in Davor Škerjanc) ki nemoteno in v celoti opravljajo vse študijske obveznosti. V prihajajočem študijskem letu 2012/2013, pa je prijavljenih 11 novih kandidatov, ki bodo preko uspešno opravljena sprejemnega izpita iz znanja angleškega jezika, nadaljevali uspešno pot svojih predhodnikov.

Več o omenjenem mednarodnem programu študija na daljavo, si lahko preberete na:
http://www.ucnorth.dk/Home/Programmes_-_Courses/Sport_Management.aspx
 

 

Foto galerije

Izobraževanje na daljavo za profesionalne nogometaše (študijsko leto 2011/2012)

Sponzorji