Pokaži diskriminaciji rdeči karton

arhiv >>

Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje posameznice oziroma posameznika v primerjavi z nekom drugim zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega ali drugega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali katerekoli druge osebne okoliščine.Uvod v projekt

Kot povsod po svetu se tudi v Sloveniji srečujemo z diskriminacijo. Na žalost ta pojav ni obšel niti področja športa. Vse prevečkrat smo namreč priča primerom diskriminacije in neprimernega vedenja na športnih prireditvah, ki so postale skoraj idealen prostor za sporočanje nepriljubljenih gest in nenadzorovanih izpadov posameznikov.

Organizacije na področju športa, med njimi tudi Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) se že kar nekaj let aktivno zavzemajo za izkoreninjenje ali vsaj zmanjšanje pojavnosti diskriminatornih oziroma nasilnih dejanj na športnih prireditvah. Prav iz tega razloga se izvajajo akcije ozaveščanja in javnega pozivanja zainteresirane javnosti, navijačev, k spoštovanju etičnih norm ter družbenih vrednot in nenazadnje k športnemu spodbujanju »akterjev« na športnih dogodkih.

Nasilje v športu je le ena od pojavnih oblik diskriminacije. V športu ločimo več vrst nasilji. Lahko so le ta v obliki brutalnih medčloveških spopadov ali kriminalnih dejanj. Vsekakor so največkrat ta dejanja povezana denarjem, komercializacijo in kulturnimi pojmovanjem moškosti.

Zanimivo dejstvo je, da se tudi pri športih kjer je prisoten stik telesa, pojavlja namerno nasilje oziroma tendenca k poškodbi nasprotnika, seveda vse zaradi želje po zmagi. Velikokrat so takšni prijemi, predvsem pri moških, postali kar del strategije poteka tekmovanja. Tu seveda posamezniki izpostavljajo svoje zdravje in ogrožajo nasprotnikovega, po drugi strani pa nasilna dejanja spodbujajo rast njihovega ega in občutka vsemogočnosti-moškosti.

Nasilje med navijači je velikokrat izzvano preko nasilja na igrišču/tekmovališču, dinamike množice, situacije same in splošnih kulturnih ter zgodovinskih ozadij. Zaenkrat najboljša rešitev je izolacija nasilnih množic. Prav tako nam nasilje na tekmovanjih sporoča, da posamezni segmenti določenih športov niso dovolj urejeni oziroma so potrebni sprememb.

Vzgoja navijačev je prav tako eno od dolgoročnih orodij za preprečevanje nasilja v športu. Preventivne dejavnosti se med seboj zelo razlikujejo in se raztezajo od predavanj otrok navijačem, ki jih organizirajo športna društva, avanturistične športne aktivnosti, ki jih pripravljajo za navijače/huligane ob koncih tedna, do zelo propagiranih navijaških ambasad na velikih tekmovanjih in kampanj za "fair play".

Diskriminacija je nedopustna! Zato POKAŽIMO DISKRIMINACIJI RDEČI KARTON!

 

 

Foto galerije

Glave gor !

 Za akcijo ozaveščanja o raku, nogometne tekme niso bile izbrane naključno, saj rak ne izbira in so se prvi primeri pojavili tudi med profesionalnimi športniki, nogometaši. SPINS in vsa onkološka društva so se zato odločili, da tudi oni javnost aktivneje obveščajo o tej bolezni- Onkološki inštitut, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje za boj proti raku, Europa Donna, Fraj-an. Poleg njih so se akciji pridružili še Sindikat Športnikov Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Tako so se v boju proti raku na pobudo SPINS prvič združila vsa onkološka društva v Sloveniji.

Sponzorji