Lestvica druge vrste

arhiv >>

Resnično sliko o stanju v nogometnih klubih lahko ugotovimo le ob poizvedbi pri nogometaših, saj so le ti neposredno vpleteni v klubsko dogajanje ter so v največji meri prizadeti z ravnanjem in odločitvami klubskih uprav. Gre za neke vrste sindikalno licenciranje, ki zajema pravočasnost plač, razmere v klubskih sredinah, upravičenost klubskih sankcij in prekinitev pogodb ter ostale nepravilnosti, ki jih nogometaši ali drugi organi v nogometu lahko zaznajo znotraj kluba oziroma iz neposredne okolice.

Na tej podlagi se izoblikuje lestvica, katere vrstni red sicer v začetku temelji na že izvedenih anketah, nato pa se spreminja glede na posamezne kršitve klubov.

V primerih, kadar klub nima dodeljenega rumenega ali rdečega kartona, lahko smatramo, da govorimo o primerno organizirani, finančno stabilni ter profesionalni sredini, kjer se lahko nogometaši resnično osredotočijo le na treninge, tekme in njihov nogometni razvoj. 

Po drugi strani je rumeni karton resno opozorilo, da v klubu nekaj "ne štima" ter da je potrebno takojšnje ukrepanje za odpravo kršitev.

Rdeči karton pomeni že znak, da je kršitev tako huda ali pa jih je že toliko, da samo odpravljanje posledic ponavadi več ne zadošča, ampak je potrebno že razmišljati o zamenjavi uprave, da klub ne bi v kratkem času ugasnil. Na žalost se je v preteklosti že večkrat izkazalo, da so bili naši rdeči kartoni predhodnica stečaju in likvidaciji kluba.

Anketni vprašalnik


Anketa, ki jo izpolnjujejo nogometaši, je sestavljena iz naslednjih vprašanj:

1. Ali misliš, da so možnosti sporazumevanja in posredovanja mnenj v tvojem klubu med igralci in klubsko upravo dobra?

2. Kako točna so v tvojem primeru izplačila pogodbenih obveznosti?

3. Kaj meniš o jasnosti pogodbenih določil v tvoji pogodbi in izpolnjevanju vseh pogodbenih obveznosti s strani tvojega kluba?

4. Kaj misliš o javni podobi tvojega kluba (v medijih, v širšem okolju, med navijači)?

5. Kateri nogometni klub v Sloveniji je po tvojem mnenju najbolje organiziran?

Nogometaši na vprašanja od 1. do 4. odgovarjajo z ocenjevanjem od 1 (najnižja ocena) do 10 (najvišja ocena). 
Na peto vprašanje pa odgovorijo z navedbo kluba, za katerega menijo da je najbolje organiziran v Sloveniji. Tako se določi statistična lestvica (na podlagi vprašanj 1-4) ter lestvica najbolje organiziranih klubov v Sloveniji (na podlagi petega vprašanja).

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji