Novice

< nazaj

FIFPRO: vračanje na igrišča bo postopno in pod strogim nadzorom

Datum: 20.4.2020
Svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPRO je pred dnevi svojim članom posredovalo strateški dokument z usmeritvami, opozorili in odprtimi vprašanji povezanimi z vračanjem na nogometna igrišča. Dokument je nastal na osnovi analize dejanskega stanja in dejstev, s katerimi se zaradi vpliva pandemije koronavirusa (v nadaljevanju COVID-19) srečujejo skoraj vse države tega sveta.
 
Za zajezitev širjenja virusa COVID-19 v družbi, se od marca 2020 v skoraj vseh državah izvajajo ukrepi javnega zdravja, vključno z omejitvami potovanj, prepovedjo množičnih prireditev in srečanj, izolacijo doma za večino zaposlenih ter obvezno upoštevanje razdalje med ljudmi. V skladu s tem je bila večina nogometnih dejavnosti po svetu, t.j. treningi v skupinh in tekmovanja, do nadaljnjega prekinjena.
 
Medtem, ko izredne razmere napovedujejo čas velike negotovosti za nogometno industrijo, pa si deležniki v nogometu in vse zainteresirane skupine prizadevajo, da bi se v prihodnjih tednih ali mesecih začela postopna vrnitev na igrišča, v obliki različnih scenarijev za nadaljevanje treningov in tekmovanj. Sindikati nogometašev bodo v tem času aktivno spremljali dogajanje, bdeli nad klubi in skrbeli za varovanje zdravja ter varnost igralcev.  Za nogometno industrijo sproščanje ukrepov po državah ne pomeni le izdelave podrobnih načrtov za nadaljevanje nogometnih dejavnosti, ampak tudi razmislek o tem, kako se lahko treningi in tekme nadaljujejo v skladu s tem, kar bi nekateri lahko ocenili kot "novo normalno". 
 
Znova bo potrebno razmišljati o vseh osnovnih elementih, ki smo jih, kar zadeva delovanje profesionalnega nogometa, v svoji vsakodnevni rutini vzeli za samoumevne. Igralci še zdaleč ne bodo edini, ki bi lahko bili izpostavljeni, ko se vrnejo na stare tirnice. Ob njih je brez dvoma tudi strokovno in spremljevalno osebje kluba in širša javnost. Vendar pa ni dvoma, da so igralci tisti, ki bodo v središču kakršnihkoli protokolov za vrnitev k igranju, saj so lahko izpostavljeni posebnim zdravstvenim tveganjem, tako na treningih, tekmovanjih ali v domačem okolju. Pred kakršnokoli vrnitvijo v ritem tekmovanja bo bistveno, da bodo imeli nogometaši dovolj časa za pripravo, da se bodo lahko varno in optimalno vrnili v delovni proces.
 
“Vsak scenarij vrnitve na nogometna igrišča, k treningom in tekmovanjem, je potrebno razviti v sodelovanju s sindikati nogometašev, se pravi v tesnem posvetovanju z igralci,” trdijo pri FIFPRO. ”Če ne bo mogoče zagotoviti minimalnih zahtev oziroma pogojev za povratek na zelenice, potem se predsvem zaradi zaščite zdravja posameznikov dejavnosti ne morejo nadaljevati,” nadaljujejo. FIFPRO si poleg dobrih praks, ki jih preko rednega poročanja držav članic prejema vsak teden, močno prizadeva za oblikovanje skupnih usmeritev, kjer jim v strokovnem dialogu pomaga tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), neodvisni zdravstveni strokovnjaki, predstavniki sindikatov igralcev drugih športnih panog in zlasti mednarodne nogometne institucije (UEFA in FIFA).
 
Strateški dokument natančneje opisuje 10 poglavij, s katerimi se bodo srečali in spopadali deležniki na področju nogometa, v sklopu ponovne aktivacije procesov, in sicer izvajanje ter upoštevanje javnih uredb, pomembnost zdravja pri vračanju k dejavnostim nogometne igre, zahteve in zmožnosti testiranja na COVID-19,  postopno vračanje k procesu skupinskega treninga, zahteve za obdobje (mini) priprav pred začetkom tekmovanj, igranje tekem brez gledalcev, zavarovanje nogometašev, potovanja in namestitve ekip, ekstremna vročina, koledar tekem in s tem povezana (pre)obremenjenost nogometašev.
 
Povsem jasno je, da mora nogometna industrija upoštevati specifične situacije in zakonske okvire v vsaki državi, da bi zagotovila učinkovito zajezitev širjenja COVID-19 v družbi. Vendar pa dejstvo, da veljavni predpisi pogosto dovoljujejo različna tolmačenja in uporabo v različnih panogah ter trgovskih dejavnostih, ni ravno dobrodošlo. Boj proti COVID-19 in zaščita človeškega življenja imata prednost pred vsem drugim. Nogometna industrija je ena izmed številnih panog, ki si neumorno prizadeva najti varne in ustrezne načine za postopno nadaljevanje procesov svojega poslovanja. 
 
Potencialni vpliv postopnih vračanja na igrišča oziroma zahtev po igranju je mogoče oceniti le z jasnim in natančnim razumevanjem operativnih zahtev, v okviru katrih se zagotovi varno okolje, ki upošteva skupinske treninge in tekmovanja. Kot smo že omenili, zdravstveni in varnostni pogoji ne veljajo samo za igralce, osebje ekipe ali druge uradnike tekem, temveč tudi za medijske hiše in druge tretje osebe, pa tudi za širšo javnost, na katero bi lahko vplivala potovanja ali množično zbiranje.
 
Medtem, ko medicinski in zdravstveni strokovnjaki po vsem svetu delajo na razvoju novih metod testiranja, se države osredotočajo tudi na povečanje zmogljivosti oziroma števila testiranj. Za nogometno industrijo so zanesljive in veljavne možnosti testiranja v kratkem času ključne za zagotavljanje zdravja in varnosti igralcev ter osebja v športu, kjer prihaja do tesnih stikov in visoke fizične intenzivnosti. Za nadaljevanje treninga in za udeležbo na uradnih tekmovanjih bo potrebno redno testiranje, v velikem obsegu. Čeprav določena tveganja in negotovosti v takšnih scenarijih morda celo ne bodo izključena, morajo klubi in organizatorji tekmovanj zagotoviti visoko stopnjo verjetnosti, ki temelji na trdnih dokazih in ne naključnih informacijah, da igralci in vključeno osebje ni okuženo s COVID-19. Takšen režim testiranja bo zahteval veliko sredstev in zmogljivosti za testiranje, ki jih bo potrebno uskladiti z javnimi organi. Četudi nogometaši spadajo med mlajšo populacijo in je njihovo zdravstveno stanje bolj stabilno kot pri splošni populaciji ter so zato načeloma manj ogroženi, mora biti njihova vrnitev na igrišča dobro premišljena in načrtovana. Zaradi zmanjšanja možnosti ponovne prekinitve treningov in dolgoročnih škodljivih učinkov, ki bi jih lahko imel virus na fizično sposobnost igralcev (npr. vzdržljivost, hitrost, moč), je izrednega pomena osredotočanje na preprečevanje prenosa COVID-19 znotraj klubov in moštev. 
 
Za ponovno oživitev tekmovanj bodo marsikje potrebna tudi potovanja ekip z različnimi oblikami javnega prevoza. Med najbolj problematične sodi letalski prevoz, saj so lahko bolj prometna letališča rizičen kraj za okužbe, poleg tega pa je trenutno kar nekaj letalskih prevoznikov prizemljilo svoja letala. Problem predstavljajo tudi namestitve ekip na gostujočih tekmah, ki bodo morale biti »preverjene« in usklajene z javnimi organi v posameznih državah. Vsako domače ali mednarodno potovanje in namestitev bo postavilo bistveno večje logistične zahteve za organizatorja tekmovanja in sodelujoče ekipe. To predstavlja posebne izzive predsvem za kontinentalna klubska tekmovanja in druge tekme mednarodnega formata.
 
COVID-19 je povzročil veliko prekinitev v koledarju domačih prvenstev in mednarodnih tekem. V nekaterih državah bodo tudi v najboljšem primeru tekmovanja morala potekati v vrhuncu poletnega obdobja. Čeprav to nekje ni nujno težava, bodo morali drugi ublažiti vpliv ekstremnih vročin in vremenskih razmer. To vsekakor ustvarja dodatno tveganje za igralce
 
Dobro premišljena in načrtovana oživitev tekmovanj je torej trenutno ena prednostih nalog nogometne industrije. V prvi fazi, vsaj do jeseni 2020, se bodo tekme v glavnem odvijale za zaprtimi vrati, brez gledalcev. Kdaj bo mogoče sprostiti tovrstne ukrepe in odpreti stadione tudi za navijače, pa bo odvisno od zdravstvenega stanja v posameznih državah.

Naj za konec ponovno poudarimo, da Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, v zadnjih tednih aktivno spremlja dogajanje v Republiki Sloveniji in je v stalnem stiku s športniki, športnimi klubi, panožnimi zvezami in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ). Poleg tesnega sodelovanja z deležniki na področju športa, sodelujemo tudi s predstavniki Državnega zbora in vladnimi organi, vse z željo iskanja rešitev in ugodne obravnave statusnih pravic športnikov, trenerjev ter ostalih delavcev na področju športa. Tudi pri postopnem vračanju na nogometna igrišča bomo aktivno spremljali situacijo in ostali v tesnem stiku z vsemi dležniki na področju nogometa, državnimi organi ter predstavniki civilne sfere, z namenom ohranjanja zdravja in dobrega počutja nogometašev ter strokovnega vodstva ekip.

Na tej povezavi si lahko preberete celotno besedilo dokumenta (v angleškem jeziku).

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji