Novice

< nazaj

Odgovor predstavnikom NZS

Datum: 19.9.2010

V povezavi z vašimi zadnjimi navedbami vas moramo opozoriti, da smo glede na dejstvo, da našim članom tako ali drugače ne priznavate statusa delavcev, z reprezentanti podpisali navadno civilno-pravno pooblastilo, ki ga za zastopanje sploh ne bi potrebovali, če bi nam priznavali status sindikata in našim članom status delavcev, ki nam gre po zakonu.

S podpisanim pooblastilom o zastopanju pa ni popolnoma nobenih pravnih ovir, da SPINS zastopa reprezentante. V izogib kakšnim koli dvomom z vaše strani ter tudi zaradi drugih razlogov, povezanih s prizadevanji SPINS za spremembo zakonodaje v Sloveniji, pa ima SPINS namen že v tem tednu sklicati skupščino ter dopolniti statut na način, da bo predstavnikom reprezentatov celo omogočil podpredsedniško mesto v SPINS.

Nadalje vas prosimo, da ne ščuvate več javnosti zoper reprezentante, ki so v zadnjem času dosegli neverjetne uspehe in se uvrstili na zadnje svetovno prvenstvo v JAR, saj v našem 35-stranskem predlogu NIKJER niso navedene nobene finančne zahteve do NZS z izjemo zavarovanja. Še enkrat poudarjamo, da gre pri našem predlogu predvsem za prvo priznanje pravic slovenskih nogometašev, ki ga v svoji ne več kratki zgodovini NZS še ni zmogla izreči oziroma podrobneje urediti. Iz tega razloga smo vam prejšnji teden posredovali tudi Memorandum o soglasju, na katerega še niste odgovorili.

Poudarjamo, da vas vaši krovni organizaciji FIFA in UEFA zavezujeta k priznanju statusa SPINS-a, kot člana FIFPro ter s tem povezanega statusa naših članov, zato nam resnično ni več jasno, kaj se greste in komu sploh odgovarjate.

Predlog pogodbe o ureditvi pravic reprezentantov nikakor tudi ni kolektivna pogodbi po naši delovno-pravni zakonodaji, niti tega nikoli nismo trdili, temveč ima naravo civilno-pravne pogodbe, ki bo kot takšna tudi ostala, vse dokler NZS našim zastopancem ne prizna delavskih pravic (v naslovu predloga je besede kolektivna v oklepaju ter tam zgolj informativno, v nadaljnjem besedilu predloga pa nikjer omenjena, niti ni v celotnem predlogu nobene omembe pojma delavca kot takega).

Sami se še predobro zavedate, da izjave, ki je priloga vašega Pravilnika o nogometnih reprezentancah, ni podpisal noben reprezentant, ter da iz tega razloga nikakor ne more biti veljaven. Med drugim tudi zato, ker vaš pravilnik vsebuje prenos pravic osebnostne narave reprezentantov (pravice iz lastne podobe), torej pravic iz javne podobe in imena, ki jih ni mogoče prenesti brez izrecnega soglasja vsakega posameznika. Le te so reprezentanti prenesli v celoti na SPINS, kar pomeni, da NZS brez soglasja SPINS NZS na noben način ne sme več tržiti ničesar, kar je povezano z imenom in podobo reprezentantov.

Nikakor tudi ni res, da znašajo premije za zmago na tekmi 60.000 evrov bruto, oziroma pripada reprezentantom za uvrstitev 40 % nagrade. Namerno ste pozabili dodati besedo "največ", kar pomeni, da predsednik NZS po statutu NZS vsakokrat sam določa višino premije in nagrad, vendar največ do tega zneska. Več kot očitno je postalo, da ima nekdo pri NZS cilj in namen manipulirati z javnim mnenjem!

SPINS izvaja in bo v naslednjem letu v dogovoru z reprezentanti več kot potrojil število humanitarnih in dobrodelnih projektov, za kar bi v celoti namenil vseh 110.000 evrov, ki so mu jih iz naslova uvrstitve na SP namenili reprezentanti. Prvotno naj bi ta finančna sredstva pridobili iz naslova prodaje pravic podjetju PANINI in EA SPORTS, kar so reprezentantje storili s prenosom teh pravic na SPINS. Ker pa NZS tega pooblastila ni upoštevala ter je ta sredstva res nakazala neposredno reprezentantom, smo se kasneje z reprezentanti dogovorili, da je najbolje, da se del sredstev iz naslova nagrade za uvrstitev na SP, s predhodnim soglasjem in verjetno tudi nekakšnim sklepom NZS, direktno nakaže na SPINS s strani NZS. S tem bi se lahko izognili plačilu dohodnine, ki bi bremenila reprezentante.

Na navedeni način bi reprezentanti in SPINS lahko kupili npr. še večje število inkubatorje ali kako drugače pomagali tistim v stiski, kot kaže, pa se bomo morali zaradi popolne odsotnosti socialnega čuta s strani NZS za navedena sredstva obrisati pod nosom. S humanitarno podporo in projekti socialne narave bi se neposredno promovirala tudi NZS, zato tudi v tem primeru res ne vemo, kakšni motivi vodijo predstavnike NZS.

S klikom na spodnji povezavi se vsakdo sam lahko prepriča o naših zahtevah: Predlog SPORAZUMA in POGODBE.

SPINS
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji