Novice

< nazaj

Izobraževanje, pomemben element športnikovega življenja

Datum: 20.2.2014
Na sedežu svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro, se je v navzočnosti predstavnikov 19 držav članic EU, odvil dvodnevni seminar, v okviru projekta dodiplomskega univerzitetnega študija na daljavo, v programu športni menedžment, na danski univerzi UCN Denmark.
 
Srečanje je bilo namenjeno predvsem predstavitvi aktualnih informacij omenjenega projekta in izmenjavi dobrih praks med udeleženci. Sprva so bila navzočim predstavljena predvsem teoretična izhodišča, nastanka in razvoja projekta FIFPro Online Academy ter predstavitev nekaterih statističnih ter vsebinskih analiz rezultatov raziskav, ki so bile narejene z namenom razvoja in napredka aktivnosti v okviru tega izobraževalnega projekta. Posebna pozornost je bila usmerjena predvsem na izmenjavo dobrih praks in uporabnih informacij. Program so popestrili tudi uspešni športniki oziroma študentje, ki so preko spletnih komunikacijskih orodij in s svojo prisotnostjo, delili izkušnje ter odgovarjali na vprašanja navzočih. Med njimi se je kot uspešen študent predstavil tudi naš rokometaš, Vid Kavtičnik.
 
Seminarja se aktivno udeležil tudi predstavnik Slovenije, in sicer s predstavitvijo aktivnosti in uspešnega načina vodenja projekta. Marko Levovnik je namreč tutor oziroma mentor slovenskim športnikom, ki že tretje leto zapored uspešno študirajo na Danskem. Želja snovalcev projekta je namreč v prav vseh sodelujočih državah pridobiti osebo, ki bo opravljala vlogo tako imenovanega tutorja oziroma strokovno usposobljene osebe, zadolžene za nemoteno opravljanje študijskih obveznosti, v program vključenih športnikov. 
 
Potrebno je omeniti, da so bili prav slovenski študentje in način nadzora ter vodenja njihovih aktivnosti, deležni posebne pohvale, saj so z zavidljivimi študijskimi rezultati, postavili visoke kriterije za vse tiste, ki si bodo želeli vpeljati tovrsten sistem delovanja.
 
Tudi v študijskem letu 2014/2015 se pričakuje veliko zanimanje za vpis na program športnega menedžmenta, na Danskem. Naj omenimo, da se je v preteklem letu, k študiju poleg nogometašev priključilo tudi pet rokometašev, košarkar in odbojkar. Zanimivo je, da je zanimanje za študij prišlo tudi iz kolesarskih vrst. Za vpis v prihajajočem letu se je namreč že zanimal vrhunski mladi kolesar Matej Mohorič.
 
Želimo si, da zanimanje športnikov za študij ne bi zamrlo ter da bi se jih vedno več odločalo za dokončanje visokošolske izobrazbe, ki je danes še kako pomembna. Po mnenju strokovnjakov celo najpomembneši element tako imenovane druge kariere oziroma obdobja po koncu aktivne športne poti. Prav tako pa naj vedno večje zanimanje za študijske programe v tujini, služi kot opomin, da tudi v Sloveniji potrebujemo sistemsko urejen način študija, ki bo športnikom omogočal dobre športne rezultate ob neprekinjenih študijskih aktivnostih.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji