Novice

< nazaj

Obvestilo članom SPINS

Datum: 21.8.2015
V zadnjem obdboju smo zaradi neurejenih razmer v nekaterih nogometnih klubih, ki nastopajo ali so nastopali v 1. SNL, na sedež Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), prejeli povečano število klicev in prošenj, predvsem s strani nogometašev, ki se do nastalih sporov zaradi različnih razlogov niso pravočasno včlanili v sindikat.
 
Zato bi radi ponovno opozorili, da naj v prihodnje vsi nogometaši, ki nastopajo v 1. ali 2. SNL upoštevajo Pravilnik o pravni pomoči SPINS, ki v 9. členu govori:
 
- pravico do pravnega varstva in pravne pomoči vsak član sindikata, ki je bil najmanj 6 (šest) mesecev pred nastopom primera, ki zahteva pravno pomoč, član sindikata in redno plačuje članarino;
- pod enakimi pogoji imajo pravico do pravne pomoči tudi člani po koncu nogometne poklicne poti in člani, ki so začasno brezposelni.
- v primeru stavke ali druge oblike protesta, ki jo organizira in vodi organizacija sindikata, ima pravico do pravne pomoči vsak član sindikata, ne glede na čas trajanja članstva.


Besedilo Pravilnika o pravni pomoči si lahko v celoti ogledate na tej povezavi.
 
Predstavniki Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) bodo v prihajajočih tednih, v okviru svojih aktivnosti, začeli z rednimi polletnimi sestanki z nogometaši, v vseh slovenskih prvoligaških in drugoligaških klubih.
 
Vsebina srečanj z nogometaši se bo navezovala predvsem na področja pričakovanih sistemskih sprememb statusa profesionalnih nogometašev; tehničnih in izvedbenih sprememb Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov; novega študijskega in šolskega leta ter posledično možnosti koriščenja strokovne pomoči pri nemotenem nadaljevanju ali izvedbi izboraževalnega procesa; pridobivanju novih članov in informiranju članov o ugodnostih, ki jih članstvo v sindikatu prinaša.
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji