Novice

< nazaj

Opozorilo in opomin sponzorjem Nogometne zveze Slovenije

Datum: 1.2.2012

Zaradi nezmožnosti vzpostavitve socialnega dialoga s strani Nogometne zveze Slovenije in neupoštevanja predlogov, ki so naperjeni k varovanju pravic slovenskih nogometašev, se je vodstvo sindikata SPINS odločilo, da vse sponzorje NZS opozori na posledice neupravičenega komercialnega izkoriščanja osebnosti posameznih igralcev članske »A« nogometne reprezentance NZS.

Predlogi in zahteve, ki so bile v nekaj zadnjih letih podani s strani SPINS-a (dostopne tukaj), so ob popolni ignoranci predstavnikov NZS pripeljali do točke, kjer so slovenski nogometaši enostavno morali ukrepati. Odločili so se za milejšo obliko protesta oziroma opozorila, kjer so bili vsem sponzorjem NZS poslani dopisi, ki  jih obveščajo in hkrati opozarjajo na neupravičeno komercialno izkoriščanje osebnosti vseh članov SPINS, ki so prenesene na SPINS.

Dejstvo je, da so igralci članske »A« nogometne reprezentance, v obdobju od 9. 8. 2010 do 1.9. 2010, s SPINS-om podpisali dogovor o komercialnem izkoriščanju osebnosti, s čimer je ta postal izključni imetnik vseh pravic za komercialno izkoriščanje osebnosti igralcev v zvezi z nastopi ali kakršnimi koli drugimi aktivnostmi igralcev v nogometni reprezentanci Slovenije. Na podlagi teh dogovorov in pristopnih izjav je SPINS postal edini subjekt, ki sme v tam dogovorjenem obsegu komercialno izkoriščati osebnosti zadevnih igralcev ali takšno komercialno izkoriščanje dovoliti kateri koli tretji osebi, kar vključuje NZS in njene sponzorje. Ob tem pa so reprezentantje in vsi igralci 1. SNL prav tako podpisali pristopne izjave SPINS-a, s čimer so v enakem obsegu, na sindikat prenesli zgoraj omenjene pravice, a le v primeru nastopov za člansko "A" reprezentanco.

Namen in želja SPINS-a sta, da se razmerja glede pravic komercialnega izkoriščanja osebnosti igralcev primarno uredijo med SPINS-om (oziroma posameznimi igralci) in NZS. SPINS je zato o zgoraj navedenih dejstvih že v septembru 2010 obvestil NZS. Ker NZS do danes ni pokazala ustrezne pripravljenosti na ureditev teh razmerij, je SPINS odločen, da v bodoče ne bo več dopuščal kršitev njegovih pridobljenih pravic s strani NZS in da bo le-te tudi sodno zavaroval, vključno z zahtevki na prepoved vsakršnih komercialnih aktivnosti, ki bi predstavljale komercialno izkoriščanje osebnosti tistih igralcev, od katerih je SPINS pridobil ustrezne izključne pravice za komercialno izkoriščanje.

Prav tako si želi SPINS z obvestilom sponzorjem, spodbuditi NZS k bolj zavzetemu, aktivnejšemu in predvsem konkretnejšemu dialogu, ki bo vodil do rešitev oziroma ureditev posameznih, neurejenih, področij v slovenskem nogometnem prostoru.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji