Novice

< nazaj

Stališče sekretariata ZSSS glede reprezentativnosti sindikata SPINS in statusa nogometašev

Datum: 26.7.2006

 Nogometaši so v pogodbenem razmerju, ki je odvisno razmerje. Nogometaši niso nobeni podjetniki - kje pa imate podjetnika, ki ne sme ničesar narediti po svoji glavi in po svoji vesti. Nogometaši so v celoti odvisen od trenerja in njegove ekipe, uprave kluba in lastnikov kluba. Nogometaši so odvisni delavci. Vsak odvisni delavec lahko ustanavlja sindikate ali se vanje vključuje. V Evropi ni sindikatov, katerih člani bi bili samo delavci, ki so v delovnem razmerju. Nekateri v Sloveniji skušajo s takimi stališči in izjavami na nekorekten in žaljiv način onemogočiti delo sindikata (nogometašev in športnikov). Sindikat je interesna organizacija članov, ki si prizadeva ohranjati in izboljševati materialni in socialni položaj svojih članov in vseh delavcev. To je temeljna definicija sindikata kot interesne organizacije odvisnih delavcev. V Sloveniji delujeta in sta partner vladi in (ustreznim) delodajalskim organizacijam sindikat kmetov in sindikat avtoprevoznikov, ki imata med svojimi člani samostojne podjetnike in samostojne kmete ter delavce, ki so pri njih zaposleni. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v zvezi s statusom sindikata kmetov zaprosilo tudi Mednarodno organizacijo dela in odgovor je bil, da je sindikat kmetov (samostojnih in odvisnih) sindikat in da mu lahko dajo status reprezentativnega sindikata. Tako stališče Združenja prvoligašev pomeni zgolj, da nogometni funkcionarji nočejo urejenih odnosov med nogometaši in klubi ter da hočejo obdržati nogometaše v suženjskem odnosu (delati morajo, svojih obveznosti, do njih ne izpolnjujejo, pogodbeno so vezani itd). Očitno nekateri položaja (pravic in obveznosti) nogometašev nočejo urediti s kolektivno pogodbo ter bo treba pravice nogometašev (in še koga) iskati na sodišču, tudi sodišču evropskih skupnosti.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji