Novice

< nazaj

V Peruju o najpomembnejših odločitvah tudi nogometaši

Datum: 23.5.2016
Nogometaši v Peruju bodo imeli odslej pravico do soodločanja pri najpomembnejših vprašanjih na področju politike športa, saj je bila njihova pobuda vključena v besedilo novega zakona o športu.
 
Nova zakonodaja govori, da morajo imeti predstavniki nogometašev 33 odstotkov volilnih glasov v primerih, ko se odloča o zadevah povezanih z nogometom, vključno z glasovanjem za predsednika nacionalne nogometne zveze. Prav tako morajo imeti enak delež pri odločanju perujski klubi in nacionalna panožna zveza.
 
Čeprav so za nastanek novega besedila zakona o športu porabili kar sedem let, je bil tokratni predlog v parlamentu sprejet z absolutno večino, brez nasprotovanja. Vsebina zakona prav tako prepoveduje ustanavljanje novih klubov, ki v primeru nelikvidnosti oziroma dolgov zamenjajo obstoječe. Omejeno je tudi napredovanje tistih klubov v višje lige, ki imajo finančne probleme oziroma nimajo sredstev za izpolnjevanje vseh obveznosti.
 
Tudi v Sloveniji si predstavniki Sindikata športnikov Slovenije, v okviru nastajanja novega zakona o športu prizadevajo, da bi športniki dobili primerno zastopanost v najpomembnejših telesih in organih na področju športa, kot so to storili v Peruju. Tako je v besedilu predloga novega zakona o športu poleg poglavja, ki v slovenski šport vpeljuje vzpostavitev rednih delovnih razmerij, predlagano tudi aktivno sodelovanje v Strokovnem svetu RS za šport, Strateškem svetu RS za šport, ki ga predvideva nova zakonodaja, skupščinah, izvršnih oziroma upravnih odborih nacionalnih panožnih športnih zvez, itn. Ali bodo slovenski športniki dobili enake pravice in možnosti soodločanja, kot so jih dobili športniki v Peruju pa je seveda odvisno od politične odločitve in upoštevanja glasu športnikov.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji