Novice

< nazaj

Sporni sklepi in odločitve v Celju

Datum: 30.12.2010

SPINS je in bo vedno branil pravice slovenskih nogometašev ter že vseskozi od svojega nastanka v Sloveniji zagotavlja brezplačno in učinkovito pravno zaščito, tako v smislu zastopanja igralcev, kot tudi svojih predstavnikov v organih zveze in združenja ZNPL, ki odločajo v primerih sporov med igralci in klubi.

Glede kazni, ki je bila izrečena igralcu Rokiju Štrausu s strani NK Celje zaradi izjav za časopis EKIPA, lahko že v tem trenutku z gotovostjo zatrdimo, da je kazen 15.000 evrov popolnoma nesorazmerna, če ne celo v celoti neutemeljena, kar pa bo seveda ugotovila pristojna komisija, če bo prišlo do izpodbijanja spornega sklepa. Žal smo bili s strani NK Celje že večkrat priča celo bolj drakonskim kaznim, nekatere izmed teh, v primeru igralcev Režonje in Puša, še vedno rešuje civilno sodišče v Celju.

Podobno bi lahko trdili tudi za zadnjo odločitev v RK Celje, kjer rokometaši zaščito uživajo preko Sindikata športnikov Slovenije (SŠS). Večina sklepov športnih klubov, ki so splošni javnosti popolnoma nepredstavljive, kot je nedavni sklep RK Celje o odvzemu polovice vseh zasluženih plač v letu, izhaja predvsem iz protizakonitega statusa poklicnega športnika v kolektivnh športih ter s tem povezano uporabo civilnega prava. Le to športnikom seveda ne priznava nobenih pravic in zaščite, ki izhaja iz večstoletnega boja za delavske pravice in ki bi jo kot delavci lahko uživali iz delovnega razmerja.

Kot opozorilo naj povemo, da veljavni Zakon o delovnih razmerjih nikakor ne dopušča nobenih finančnih sankcij, morebiti pa bi se te lahko dogovorile v kolektivni pogodbi. S splošnimi akti (sporni so predvsem, v slovenskem športu kar pogosti, klubski pravilniki o kaznovanju) pa delodajalci lahko urejajo le organizacijo dela oziroma nekatere druge obveznosti, povezane z organizacijo dela, kar izhaja iz 8. člena omenjenega zakona (glej prilogo).

V letu 2011 v obeh športnih sindikatih zato načrtujemo popoln prehod na delovno-pravne odnose v kolektivnih športih, kar naj bi sovpadalo s spremembami davčne zakonodaje (predlog zakona je že pripravljen), ki bo v Sloveniji prvič pripoznala posebnosti položaja športnika v družbi ter ga uredila na mednarodno primerljiv način. Posledično bo seveda potrebno s slovenskimi športnimi klubi v kolektivnih športih skleniti kolektivne pogodbe, ki bodo podrobneje urejale vse posebnosti razmerij med športniki in klubi.

SPINS
Foto: arhiv

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji