Novice

< nazaj

Predsednik NZS mora ščititi slovenski nogomet

Datum: 16.11.2010

Pred dnevi je predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Ivan Simič napadel Sindikat poklicnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) in njegovega predsednika Dejana Stefanovića. Ta se je danes odzval na njegove besede, ga okaral za osebna obračunavanja, predstavil spremembe statuta Spinsa in pravilnika glede solidarnostne pomoči igralcem.

"Predsednik NZS mora nastopati in ravnati kot predsednik NZS, ki predstavlja in zastopa interese slovenskega nogometa, ne pa kot Ivan Simič kot užaljen posameznik!" je med drugim na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Stefanović in dodal: "Predsednik NZS je dolžan izpolnjevati svoje obveznosti in dolžnosti in nič več kot to. Osebni in pravni nivo je treba jasno ločiti. Če so reprezentanti pooblastili Spins, so to storili legitimno in v skladu z veljavno zakonodajo. Osebna obračunavanja v teh pogajanjih nimajo mesta, tudi iz tega razloga ne bomo odgovarjali na zlonamerne izjave in podtikanja predsednika NZS zoper predsednika Spinsa," pravi Stefanović ter za katerimi besedami stojijo vsi nogometni reprezentanti.

Spins je sicer 23. septembra letos na skupščini spremenil statut. Po novem članstvo v sindikatu ni več pogojeno s triletnim rokom od zadnje registracije nogometaša, število članov upravnega odbora pa se je povečalo s štiri na osem (štirje predstavniki so izvoljeni s strani aktivnih nogometašev za mandatno obdobje dveh let, ostali štirje člani UO pa so izvoljeni za mandatno obdobje štirih let).

Prav tako pa je SPINS ponudil dve podpredsedniški mesti v upravnem odboru aktivnim članom slovenske A-reprezentance, kar naj bi predstavljalo neke vrste vezni člen in delegata v reprezentanci. "S tem imamo željo dokazat večjo povezanost med reprezentanti in sindikatom," menijo pri Spins.

Ker je bilo navedenih kar nekaj neresnic o našem delovanju, vam prikazujemo nekaj dejstev o SPINS.

Članstvo v sindkatu SPINS

Trenutno je v ahivu (evidenci) ZSSS hranjenih 576 pristopnih izjav Sindikata profesionalnih igralcev nogometa SPINS. Poleg teh izjav, imamo po zadnjih obiskih nogometnih klubov 1. in 2. SNL, še 52 novih pristopnih izjav in 10 pristopnih izjav novih članov slovenske nogometne A reprezentance, ki niso vnešeni v arhiv (evidenco) ZSSS. Tako jih je skupaj 638.

Moramo omeniti tudi dejstvo, da te pristopne izjave niso starejše od 4 let, saj so se posamezniki v preteklosti v SPINS včlanjevali preko obrazcev na predlogi SPINS, ki jih ni v tej evidenci (teh izjav je prav tako preko 300, ki niso podvojene z novimi izjavami).

Kriterije za članstvo prav tako vsako leto preverja svetovna organizacija FIFPro. Z vsakoletnimi vsebinskimi poročili, bilancami stanja, poročanju o številu članov, itn. Vsak sindikat dokazuje polnopravno članstvo v tej svetovni organizaciji. Naj povemo da je za pridobitev polnopravnega članstva v organizaciji FIFPro trenutno potrebnih najmanj 4 leta delovanja po drobnogledom omenjene organizacije.

Do podatkov o članstvu lahko pride vsak posameznik, katerega pooblasti predsednik sindikata. Ta posameznik mora v arhivu (evidenci) ZSSS, kjer so pristopne izjave hranjene, podpisati izjavo, da podatkov ki jih je videl na izjavah ne bo zlorabil. O tem jasno govori Pravilnik o zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS.

Dejavnosti SPINS

Sindikat SPINS trenutno:
- vodi 20 sporov pred komisijo za status igralcev
- vodi približno 20 sporov pred mednarodno arbitražo

Sindikat SPINS je do sedaj v konkretnih pravnih sporih pred arbitražami zastopal približno 200 nogometašev. Poleg tega, na vsakodnevnem nivoju, ves čas poteka pravno svetovanje in pravna pomoč članom sindikata.

Ob vseh omenjenih aktivnostih in drugih projektih pa SPINS, skupaj s Sindikatom športnikov Slovenije, aktivno deluje tudi pri treh izjemno velikih projektih, ki so Zakon o premostitvenem zavarovanju za poklicne športnike, izobraževanje na daljavo za športnike in projekti socialno-družbene odgovornosti, ki jih bomo v prihodnosti izvajali skupaj s slovenskimi klubi za večjo povezanost nogometa z lokalnim okoljem. O vseh omenjenih projektih boste podrobneje obveščeni na novinarskih konferencah v naslednjih tednih.

Posredujemo vam tudi seznam pravnomočnih odločb igralcev, ki jih zastopamo in kjer odločbe še vedno niso bile izvršene ter smo zoper klube zaprosili za takojšne ustrezne disciplinske ukrepe s strani NZS:

1. 093/10-JK; Tonči Žilić vs. NK Ptuj;
2. 4400-10-; Gregor Marc vs. NK Ptuj;
4. 4399/10-; Emir Mehanovič vs. NK Primorje;
5. 4099/10-; Alen Džuzdanović vs. NK Primorje;
6. 4339/10-; Peter Petran vs. NK Primorje;
7. 4097/10-; Dejan Milič vs. NK Primorje;

Poudarimo naj tudi, da je SPINS preko Sindikata športnikov Slovenije ter ZSSS reprezentativen sindikat za področje Slovenije, hkrati pa bo dodatno z zahtevo za hrambo novega statuta zahteval z deponiranjem vseh svojih pristopnih izjav samostojno reprezentativnost na področju nogometa, saj bo potrebno v najkrajšem času podpisati kolektivno pogodbo v nogometu, z ozirom na dejstvo, da raste število delovnih razmerij.

SPINS
Foto: arhiv
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji