Novice

< nazaj

Športniki zopet izključeni

Datum: 27.9.2012

Spoštovani, 

Sindikat športnikov Slovenije in slovenski športniki se v popolnosti distanciramo od volitev športnikov za člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, saj športniki ne moremo predlagati športnikov, niti jih na kakršen koli način izvoliti (javni poziv).

Športnike v Svet fundacije predlagajo in volijo nacionalne panožne športne zveze, ne pa slovenski športniki.

V informacijo naj navedemo, da slovenski športni sindikati od svoje ustanovitve dalje, za številne humanitarne in človekoljubne aktivnosti, programe socialne narave ter za izobraževanje športnikov, še niso prejeli nobenih sredstev, tako s strani države ali Fundacije z Šport RS, kot tudi ne od Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Glede na predlog meril za razdeljevanje sredstev Fundacije za šport, je več kot očitno, da bodo slovenski športniki zopet prikrajšani za programe pomoči, ki jo nujno potrebujejo (pomoč pri študiju na daljavo, preprečevanje nameščanja tekem, aktivni politiki zaposlovanja, informiranju o njihovih pravicah, promociji športnikov, iskanju nove zaposlitve, socialni pomoči in drugih projektih).

Zgoraj navedeno je v popolnem nasprotju s pojasnili generalnega direktorja Draga Balenta, ki jih navajal predstavnikom SŠS v zadnjih nekaj mesecih.

Športni pozdrav

Dejan Stefanović

Predsednik SŠS

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji