Novice

< nazaj

100.000 športnikov poziva h korenitim spremembam pravil WADA

Datum: 15.2.2013
Organizacija, ki združuje demokratično izvoljene predstavnike športnikov, oziroma sindikate s področja športa na svetovni ravni, Uni Global Sport Pro Union, je v imenu več kot 100.000 profesionalnih in vrhunskih športnikov, pozvala vse deležnike v procesu prenove pravil (kodeksa) svetovne anti dopinške agencije WADA, k povečanju učinkovitosti in proporcionalnosti boja proti dopingu.
 
V javnem pozivu, ki so ga predstavniki športnikov enotno posredovali javnosti in vsem odgovornim, v procesu prenove pravil WADA, je moč zaslediti kar nekaj pomembnih izhodišč:
- primer kolesarja Lancea Armstronga in avstralskih športnikov, nam nazorno prikaže neučinkovitost trenutnih postopkov testiranj, ki jih uporablja WADA. Kolesarja Armstronga namreč niso ujeli na testih, čeprav so le te pogosto izvajali;
- Trenutna pravila in organiziranost WADA, so neprimerna za učinkovito spopadanje s koruptivnimi kulturami, znotraj športnih organizacij in vpletenostjo organiziranega kriminala na področju dopinga;
- Komisije športnikov, ki so ustanovljene v okviru WADA ali mednarodnega oziroma nacionalnih olimpijskih komitejev, so največkrat le notranje strukture športnih organizacij in ne morejo neodvisno predstavljati skupnih interesov športnikov;
- Pomanjkanje samostojnih in legitimnih deležnikov s strani športnikov v organizaciji WADA. Športniki nimajo moči (so)odločanja znotraj WADA.
- Pravila v boju proti dopingu so zasnovana na podlagi pogodb med športniki in športnimi organizacijami. Prav slednje izrabljajo dominantno pozicijo, neupoštevajoč mnenje športnikov;
- Demokratično izvoljene organizacije, ki predstavljajo oziroma zastopajo glas športnikov,  so pomemben element pri reševanju problema učinkovitosti dela WADA.
 
Uni Sport Pro poziva vse deležnike WADA – vladne institucije in športne organizacije – da podprejo predloge sprememb kodeksa WADA. Navedli so nekaj konkretnih izhodišč:
- lista prepovedanih substanc – vse substance, ki so na listi prepovedanih, bi morali obravnavati enako strogo oziroma učinkovito;
- povečanje kazni na štiri letno obdobje, ne bo pripomoglo k učinkovitosti sistema        preverjanja in ne bo prepričalo »goljufov« da se nedovoljenih substanc ne poslužujejo;
- nedvisna arbitraža, kjer bi bili športniki enakovredno zastopani pred razsodiščem;
- varstvo podatkov – WADA si prizadeva k spremembi pravil EU, ki govorijo o varstvu osebnih podatkov, kljub dejstvu da trenutni sistem ne deluje dovolj učinkovito, da bi opravičeval  odvzem  ene od osnovnih človekovih pravic.
 
Wil van  Megen je v imenu organizacije FIFPro izjavil, da bi WADA in ostale vpletene organizacije morale že zdavnaj dojeti, da sistem ne more delovati brez športnikov oziroma njihovih predstavnikov. A seveda mora biti volja po sodelovanju prisotna na obeh straneh.
 
Yves Kummer, predsednik združenja sindikatov s področja športa znotraj EU, EU Athletes, je dejal da športniki nujno potrebujejo spremembo obstoječih pravil, ki bodo pripomogla k večji učinkovitosti testiranj. »Dosedanji predlogi k premembi obstoječih pravil WADA po mojem mnenju ne bodo pripomogli h kakšnim dramatičnim spremembam, zaradi česar smo lahko zaskrbljeni,« je še v pesimističnem tonu dodal Kummer.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji