Novice

< nazaj

Problemi nastopanja tujih športnikov v tekmovalnih sistemih

Datum: 22.8.2012

V zadnjem času se v marsikaterem slovenskem klubu srečujejo s problemom pridobitve vseh potrebnih dokumentov oziroma dovoljenj za nemoteno nastopanje tujih športnikov, v tekmovalnih sistemih posameznih športnih panog.

S 23.4.2011 je začel veljati nov Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1, Uradni list RS, št. 26/2011), ki tudi za zaposlovanje ali delo športnikov in športnih delavcev - tujcev prinaša določene spremembe.

Za zaposlitev oziroma delo športnikov obstaja po novem Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev več možnosti pridobitve delovnega dovoljenja:

1.  OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE za samozaposlitev športnika lahko tujec pridobi, če se predhodno vpiše v razvid športnikov pri Ministrstvu za šolstvo in šport in poslovni register pri AJPES. Vlogo za osebno delovno dovoljenje vloži tujec na obrazcu ZRSZ TUJ-1, ki je na voljo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_zaposlovanje_tujcev 

2.  V kolikor pa želi tujega športnika zaposliti klub ali društvo, lahko klub ali društvo zaprosi za DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV BREZ KONTROLE TRGA DELA, ki se izda, če Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenije za tujca izda ustrezno mnenje in če ima klub, vlagatelj za delovno dovoljenje na dan vloge poravnane svoje davčne obveznosti. Vlogo za dovoljenje za zaposlitev vloži vlagatelj, klub ali društvo, na obrazcu ZRSZ TUJ-2, ki je na voljo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_zaposlovanje_tujcev 

3.  V kolikor ni pogojev za sklenitev rednega delovnega razmerja lahko klub ali društvo zaprosi za DOVOLJENJE ZA DELO ZA POGODBENE STORITVE. Vlogo za dovoljenje za delo vloži vlagatelj, klub ali društvo, na obrazcu ZRSZ TUJ-3, ki je na voljo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:  http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_zaposlovanje_tujcev

POMEMBNA NOVOST, KI JO PRINAŠA NOVI ZZDT-1

Za obdobje prvih treh mesecev nastopanja novi Zakon določa (16. alineja 2. odstavka 5.čl. ZZDT-1), da lahko športnik, ki je vpisan v razvid športnikov pri Ministrstvu za šolstvo in šport, prve 3 mesece od vstopa v RS legalno nastopa oziroma dela brez ureditve delovnega dovoljenja!!!. Če želi tuji športnik delati dalj časa, pa si mora na enega od spodaj opisanih načinov urediti ustrezno delovno dovoljenje. 

Novi Zakon o tujcih uvaja možnost pridobitve vizuma za dolgoročno bivanje (vizuma D) za športnega trenerja, poklicnega športnika ali zasebnega športnega delavca, ki namerava skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji.

Zakon (ZTuj-2; objavljen v Uradnem listu št. 50/11), katerega določbe so se pričele uporabljati dne 27.10.2011, v svojem 30. členu omogoča, da lahko tujec, ki ima vizum D, na pristojni upravni enoti zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje, katero se tujcu tam tudi vroči. Ta novost je namenjena lažjemu urejanju prebivanja športnikov v Sloveniji. Vizum D se lahko izda tujcem, ki za vstop v Slovenijo potrebujejo vizum, kot tudi tujcem, ki za vstop v Slovenijo ne potrebujejo formalnega dovoljenja (npr. državljani Kanade, Srbije, itd.). 

V zvezi s tem Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) opozarja, da si mora tujec vizum D pridobiti pred prihodom v Slovenijo na slovenskem veleposlaništvu v svoji državi. Na podlagi vizuma D lahko potem tujec ali njegov delodajalec (športni klub) zaprosi za delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje v Sloveniji. Če tujec vstopi v Slovenijo brez vizuma D, upravna enota ne bo sprejela njegove vloge za dovoljenje za prebivanje. MZZ poudarja, da v tovrstnih primerih ne more izdati vizuma D, prav tako ga ne morejo izdati t.i. »bližnja« diplomatsko-konzularna predstavništva, ker to preprečuje Zakon o splošnem upravnem postopku, ki v svojem 20. členu določa krajevno pristojnost upravnih organov.

MZZ prav tako opozarja, da je vizum D namenjen tujim športnikom, ki se šele odločajo za vključitev v slovenski športni klub in v Slovenijo prihajajo na testiranje. Če tujec že ima delovno dovoljenje in pogodbo o delu, mora zaprositi za dovoljenje za začasno prebivanje in ne za vizum D.

Prav s takšnimi problemi pa se trenutno ukvarjajo v KK Union Olimpija, kjer kar nekaj tujih športnikov čaka ureditev vseh birokratskih postopkov. Vsekakor omenjeni klub ni osamljen primer v Sloveniji. Zaradi najrazličnejših vzrokov, na primer neporavnanih davčnih ali ostalih obveznosti, se prepogosto pojavljajo težave z registracijo tujih športnikov in posedično njihovim nastopanjem za novi klub.

 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji