Novice

< nazaj

NZS

Datum: 8.5.2007

Kljub temu, da je Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) postal pooblaščenec slovenske članske nogometne reprezentance za pogajanja v zvezi z zavarovanjem nogometašev, se Nogometna zveza Slovenije (NZS) na številne pobude in predloge sindikata še ni odzvala.

Če se NZS ne bo aktivno vključila k reševanju te problematike in še nekaterih drugih nepravilnosti, bodo pri SPINS prisiljeni ukrepati, je na novinarski konferenci dejal predsednik SPINS Dejan Stefanovič.

"Vodstvo NZS se je na vse naše zahteve po čimprejšnjemu reševanju nepravilnosti odzvalo le z odgovorom, da je bila pač seja kolegija na to tematiko zaradi bolezni oziroma odsotnosti članov odpovedana, vse druge aktivnosti pa naj bi bile predvidene za pripravo in izpeljavo skupščine NZS," je Stefanovič pojasnil pripravljenost sodelovanja NZS v obdobju zadnjih dveh mesecev, odkar jim je sindikat poslale predloge in pobude. "Kakšen je odnos vodstva NZS do SPINS, se lahko razbere tudi iz dejstva, da so pri sprejemanju proračuna za leto 2007 sredstva za promocijske in druge aktivnosti sindikata prepolovili, čeprav smo na izvršni odbor NZS apelirali, da se ta sredstva bistveno povečajo," je še dejal Stefanovič, ki dodaja, da se pri NZS tako obnašajo bodisi namenoma bodisi zaradi strukturne in funkcionalne neorganiziranosti. (STA)

S 23. novinarske konference SPINS in SŠS:

SPINS krovni nogometni organizaciji v Sloveniji najbolj očita nepravilno oziroma nezadostno zaščito, ki bi s pomočjo nezgodnega zavarovanja reprezentantov zavarovala interese nogometašev ob nezgodah na nogometnih igriščih oziroma na pripravah. Po zagotovilih NZS naj bi ta imela sklenjeno takšno zavarovanje, toda SPINS je prepričan, da ta po eni strani ni zadovoljivo, po drugi pa odškodnina oziroma zavarovalnina naj ne bi bila izplačana še nikomur, čeprav so se zavarovalni dogodki zgodili. K reševanju te problematike je SPINS pridobil ponudbo, ki bi po njihovemu mnenju v pravi meri ščitila interese igralcev. Ker pri slovenskih zavarovalnicah niso pokazali pravega interesa, je SPINS ponudbo pridobil iz tujine, kar seveda ima svojo ceno, toda v primerjavi s sredstvi, ki jih NZS dobi na podlagi reprezentančnih akcij, je ta izražena le v nekaj odstotkih.

"Menim, da so se pri NZS na naša prizadevanja okrog zavarovanja nekorektno odzvali, saj naj bi na zadnji reprezentančni akciji, ko so predstavnikom sindikata prepovedali pristop igralcem, tem sicer posredovali našo pobudo in zahtevo, ob tem pa to prikazali, kot da je naša namera, da bi igralce radi prepeljali žejne prek vode," je dejal Stefanovič, ki je še dodal, da je vse to neumnost, saj je izrecni namen delovanja sindikata pomagati igralcem. SPINS želi v sporazumu z NZS zagotoviti reprezentantom vse pogoje, da bi se brez skrbi udeleževali reprezentančnih akcij in da bi imeli v primeru najbolj črnega scenarija, poškodbe v času treningov ali tekem za Slovenijo, finančno kritje.

SPINS se prav tako zavzema za spremembo pravilnika o sestavi in pristojnosti organov in komisij NZS, ki vodijo tekmovanje v ligah NZS, v smeri zagotovitve nepristranske sestave Komisije za status igralcev NZS in Komisije za pritožbe NZS, kadar se odloča o pravicah nogometašev. Zahtevana sprememba je sestavljena po navodilih okrožnice Mednarodne nogometne zveze (FIFA) in Mednarodnega sindikata poklicnih nogometašev (FIFPro). Ena od zahtev sindikata je tudi, da naj se v celoti odpravijo odškodnine oziroma nadomestila ob prestopih amaterjev, saj le te določbe ustvarjajo neposredno diskriminacijo med amaterji in profesionalci. Slednji po izteku pogodbe prestopijo v nov klub brez kakršnih koli finančnih obveznosti do nekdanjega kluba, amaterji pa morajo ob prestopu vedno plačati nadomestilo.

Sistem nadomestil za amaterje namreč ne pozna nobena od starih članic EU, po mnenju SPINS pa ta celo nasprotuje pravnemu redu EU, zahtevam in priporočilom Evropske komisije glede nadomestil v nogometu iz leta 2001, Ustavi RS, novemu Zakonu o društvih in nenazadnje tudi Pravilniku FIFA.
Predsednik sindikata je podrobneje predstavil tudi pobudo za ustanovitev t.i. Jamstvenega fonda, ki bi zaščitil prejemke nogometašev in trenerjev slovenske nogometne lige v primeru, da nogometni klub ne izpolnjuje pogojev licenciranja in posledično ugasne oziroma kadar nogometni klub v celoti ne izpolni svojih obveznosti iz pogodb do igralcev in trenerjev. "Tu govorimo o načelu solidarnost med akterji v slovenskem nogometu, ki bi preprečila izgubo ugleda nogometa kot panoge vsakič, ko pride do spora zaradi plačilne nediscipline. Gre pa tudi za pogodbeno zavezo nogometnih klubov do neposrednih proizvajalcev, katerih poklicna pot se lahko konča že z vsakim naslednjim treningom, ter pravno in moralno zavezo NZS, ki je s sistemom licenciranja uvedla stroge pogoje za nastopanje v tekmovanjih NZS, ni pa poskrbela za zaščito nogometašev in trenerjev v primeru, ko klub zaradi neizpolnjevanja kriterijev licenciranja preneha obstajati. V sklad bi prispevali v enakem deležu klubi 1. SNL in SPINS, nekoliko manj Zveza nogometnih trenerjev Slovenije, največji delež pa bi prispevala NZS," je dejal Stefanovič.

NZS in Olimpijski komite Slovenije (OKS) sindikat poziva naj podprejo prizadevanja SPINS za uveljavitev in spremembo davčne in pokojninske zakonodaje v Sloveniji, ki diskriminatorno obravnava slovenske športnike ter se aktivno vključi v pogajalski proces za pripravo zakonodajnega akta o Skladu poklicnih športnikov, ki bo športnikom omogočil prekvalifikacijo po koncu svoje športne kariere. Od vodstva NZS pričakujemo tudi, da zahteva sestanek s predsednikom vlade Janezom Janšo, na katerem bi se pogovorili o kroničnih problemih, s katerimi se že vrsto let neuspešno sooča nogomet kot najbolj množičen šport v Sloveniji. Tovrstna srečanja so v sodobni Evropi nekaj povsem normalnega, saj je nogomet postal globalna igra, ki daleč presega okvire športne panoge kot take.

SPINS

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji