Nogometaši

Prestopni roki za amaterske in profesionalne igralce


Amater


Amater lahko prestopi v drug klub z izpisnico kluba v času poletnega ali zimskega prestopnega roka, pravico nastopa pa pridobi v skladu s 44. členom PRSI
Poletni prestopni rok za amaterje traja od 1. 7. do 31. 8., zimski pa od 16. 1. do 15. 2. (sprememba v letu 2017 (povezava na dokument NZS)).

Brez izpisnice lahko amater prestopi v drug klub le v času od 1. 7. do 15. 7. V tem primeru mora s priporočeno pošiljko o nameravanem prestopu obvestiti stari klub.

Kadar amater prestopi v drug domači klub, ima stari klub pravico do nadomestila. Stari in novi klub se lahko o višini nadomestila pisno sporazumeta. Če do sporazuma ne pride, ima stari klub pravico do nadomestila v skladu z 52. členom PRSI. Pri prestopu amaterja v tujino in če v tujini igralec nadaljuje kariero kot amater, nadomestila ni, razen če igralec kasneje ne sklene prve profesionalne pogodbe.
Če se tak amater vrne iz tujine v obdobju, krajšem od dveh let, in to ne v klub, za katerega je nastopal pred odhodom v tujino, ima klub, za katerega je igral pred odhodom v tujino, pravico do nadomestila, ki ga je dolžan plačati klub, v katerega je igralec prestopil.

Profesionalec 

Profesionalec se lahko registrira v enem izmed dveh prestopnih rokov.

Poletni prestopni rok za profesionalce traja od 1. 7. do 31. 8., zimski pa od 16. 1. do 15. 2.
(sprememba v letu 2017 (povezava na dokument NZS)).

Po končanem prvenstvu in pred pričetkom poletnega prestopnega roka, lahko izjemoma prestopi igralec, katerega klub nastopa v evropskem klubskem tekmovanju.

Izjemoma se lahko zunaj prestopnega roka registrira profesionalec, ki mu je pogodba potekla pred koncem prestopnega roka. V tem primeru se profesionalec lahko registrira najkasneje do dne pred začetkom spomladanskega dela tekmovanja. NZS lahko zavrne registracijo takega igralca, ob upoštevanju športne integritete posameznega tekmovanja.

Obvestilo o možnostih prestopov izven prestopnih rokov

Možnosti za podpis nove pogodbe za profesionalne nogometaše izven uradnih prestopnih rokov niso sistemsko urejene ter se zato od države do države razlikujejo. Iz navedenega razloga je FIFPro v večini držav EU preučil pravila nogometnih zvez ter za vsako v razpredelnici predstavil možnosti registracije izven prestopnih rokov. Načelno velja (pravila FIFA in pravila NZS), da se profesionalni nogometaš lahko registrira tudi izven prestopnih rokov, če mu je pogodba pretekla oziroma jo je sporazumno prekinil pred iztekom prestopnega roka, vendar največ do začetka spomladanskega dela tekmovalnega leta.

 
 
Sponzorji