Novice

< nazaj

Arbitraža NZS odločila v prid nogometaša Marka Gajića

Datum: 30.6.2021
Srbski nogometaš Marko Gajić je 15. 6. 2020, preko sindikata SPINS vložil tožbo na arbitražo NZS, zaradi neupravičene enostranske prekinitve pogodbe o profesionalnem igranju nogometa v Sloveniji. Tožena stranka, NK Olimpija Ljubljana je nasprotovala tožeči stranki z utemeljitvijo, da je bila pogodba predčasno odpovedana zaradi bistvenih kršitev pogodbenih določil s strani nogometaša. Arbitražni postopek, je kljub posledicam pandemije virusa Covid-19, po mnenju sindikata SPINS trajal bistveno predolgo, zato se bo slednji v okviru socialnega dialoga zavzemal za skrajšanje postopkov odločanja.
 
Senat arbitraže je po presoji vseh dokazov soglasno zaključil, da je zahtevek nogometaša, v pretežni meri utemeljen in ugotovil, da je klub od pogodbe odstopil neupravičeno. Zato je klubu prisodil odškodnino na podlagi 3. odst. 24. člena PRSI, pri čemer je upošteval, da je igralec v tem času že podpisal novo pogodbo z FK Voždovac, in odštel vrednost nove pogodbe za preostalo obdobje pri predčasno odpovedani pogodbi. Prav tako so bile klubu naložene zamudne obresti od dneva vložitve tožbe.
 
Pomembno dejstvo, ki ga moramo izpostaviti  je, da se je v postopku odločanja arbitraža NZS, na podlagi določb Enotne pogodbe za igranje nogometa v Sloveniij in izpolnjevanja pogojev iz 22. člena FIFA RSTP, razglasila za pristojno reševanja sporov tujih nogometašev, ki opravljajo svoje delo v Sloveniji. Senat Arbitraže NZS pa je ob tem tudi dodal, da pa ni pristojen (le) za tiste spore z mednarodnim elementom, v katerih nastopajo stranke, ki pripadajo različnim nacionalnim nogometnim zvezam, in katerih zadnja inštanca je Medanrodno arbitražno razsodišče za šport (CAS).
 
Arbitraža NZS je v dotičnem sporu ugotavljala, ali so obstajali utemeljeni razlogi za enostransko odpoved pogodbe, se pravi, če je nogometaš zagrešil »resno in dolgotrajno kršitev obveznosti«, kot to določa 10. člen njegove pogodbe. Na podlagi dokazov in obstoječih pravnih aktov je bilo v vseh točkah presoje odločeno, da je NK Olimpija Ljubljana nogometašu Marku Gajiću neupravičeno prekinila pogodbo. Vredno je omeniti, da prekinitev pogodbe ni navedena med disciplinskimi ukrepi, ki so našteti v 13. čenu, zato jo je po mnenju senata arbitraže upravičeno uporabiti le kot skrajno sredstvo in to takrat, ko kršitve pogodbe ni mogoče sankcionirati z disciplinskimi ukrepi, na primer z denarno kaznijo. 
 
Sindikat SPINS bo še naprej aktivno branil pravice nogometašev in imel ničelno toleranco do kršenja pogodbenih določil ter posluževanja nepremišljenih ukrepov klubov, na kar s posledicami odločitve Arbitraže NZS, na zelo nazoren način kaže tudi primer Gajića.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji