Novice

< nazaj

Izjava za javnost sindikata SŠS

Datum: 14.12.2004

 Po 1. januarju 2005 prične veljati novi Zakon o dohodnini, ki športnikom dejansko ukinja vse normirane stroške. To pomeni, da bo država športnike dodatno obremenila tudi do 30% odstotkov več kot doslej. Športni klubi v Sloveniji, ki so že občutno prezadolženi, športnikom ne bodo več sposobni zagotavljati enakih plačil. Breme stroškov in povečanih davkov bo tako preneseno na športnike, ki bodo prisiljeni prekiniti trenutno veljavne pogodbe in skleniti nove oziroma si poiskati novega delodajalca v tujini ali celo zaključiti svojo profesionalno športno kariero, ker jim prihodki enostavno ne bodo več zagotavljali eksistence kot športnikom.

Vsi vemo, da je kariera poklicnega športnika v primerjavi z vsemi ostalimi delavci izjemno kratka ter se lahko v primeru hude poškodbe v trenutku za vedno konča. Športnik je v tem primeru prepuščen samemu sebi, saj v Sloveniji ne obstaja praktično nikakršen socialni, zdravstveni ali pokojninski mehanizem, ki bi športnike, kljub velikokrat velikim zaslugam za promocijo Slovenije, v kakršnikoli meri varoval.

Trenutno veljavni sistem obdavčevanja športnikov, ki imajo urejen status poklicnega športnika v skladu s 53. členom sedaj veljavnega zakona o dohodnini, moramo nujno zadržati, če želimo ohraniti vse naše športne vzornike, od športnih klubov do olimpijcev in svetovnih in evropskih prvakov. Pravni sistem v Sloveniji na področju športne, delovne in društvene zakonodaje športnikom trenutno ne zagotavlja pogojev za sklepanje delovnih razmerij na področju športa, prav tako pa niso vzpostavljena tržna načela, ki bi finančna sredstva v športu usmerjala v marketinško zanimive športne panoge.

 

Glede na navedeno menimo, da bo novi sistem dohodnine izničil vsa prizadevanja in rezultate za transparentno izkazovanje in obdavčevanje dohodkov športnikov, kar bo ponovno privedlo do anarhije v športu na področju plačevanja davkov, sive ekonomije in urejenosti razmer v športu, kar se bo vsekakor poznalo tudi pri športnih rezultatih. Menimo, da bi država vsekakor lahko upravičila olajšave za poklicne športnike kot svojo minimalno naložbo v športno sfero, glede na vse koristi, za katere se športniki žrtvujemo.

Osnovni cilj delovanja Sindikata športnikov Slovenije je, da z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, uveljavlja in varuje skupne interese športnikov. Upanje vseh slovenskih športnikov je, da bo do začetka veljave novega Zakona o dohodnini, nova vladna koalicija omenjene določbe novega zakona spremenila in ohranila obstoječi sistem obdavčevanja športnikov ter ga v določeni meri tudi nadgradila. V kolikor do spremembe ne pride, bo Sindikat športnikov Slovenije zavezan storiti vse, da zavaruje interese športnikov v Sloveniji.

Vodstvo sindikata SŠS

Ostale novice

Sorodne novice

 • Pozitivne spremembe tudi v evropski diviziji FIFPRO
  18.11.2021

  Pozitivne spremembe tudi v evropski diviziji FIFPRO

  Predsednik SPINS, Dejan Stefanović, izbran tudi v izvršni odbor evropske divizije FIFPRO.

 • Pariz gosti generalno skupščino FIFPRO 2021
  16.11.2021

  Pariz gosti generalno skupščino FIFPRO 2021

  Prvič po letu 2019 so se člani skupščine FIFPRO, z upoštevanjem strogih zdravstvenih meril, srečali v Parizu.

 • XIII. skupščina SPINS
  18.11.2020

  XIII. skupščina SPINS

  V skladu s statutom SPINS je bila v ponedeljek 16. 11. 2020 sklicana 13. redna skupščina sindikata, ki pa je bila tokrat volilna. Poleg novih članov in članic upravnega odbora je bil za naslednje mandatno obdobje izvoljen tudi predsednik sindikata.

 • XII. skupščina SPINS
  3.12.2019

  XII. skupščina SPINS

  Na redni skupščini SPINS potrjen predlog standardne pogodbe za trenerje ter zavarovanje za člane za primer trajne nesposobnost za igranje nogometa.

 • Vabilo na skupščino sindikata SPINS
  22.11.2019

  Vabilo na skupščino sindikata SPINS

  V skladu s statutom SPINS je predsednik sindikata, Dejan Stefanović, sklical XII. skupščino sindikata, ki bo v ponedeljek 2. 12. 2019, v Ljubljani.

Sponzorji