Novice

< nazaj

NZS še vedno ni ustanovila arbitraže za razreševanje sporov

Datum: 22.5.2016
Trenutni vodja NZS je glavni krivec, da še vedno ni neodvisne arbitraže, čeprav jo predvideva že statut NZS iz leta 2009, skupno pripravljen Pravilnik o arbitraži iz leta 2012 ter celo Pravilnik o statusu in registraciji igralcev NZS. Predsednik NZS socialnim partnerjem namreč ni zagotovil možnosti izbire predsednika ter dveh podpredsednikov arbitraže, kot to zahtevata FIFA in UEFA, temveč je za predsednika imenoval kar svojega podrejenega iz odvetniške pisarne, ki jo vodi. 

Seveda iz zadnjih pogodkov, kjer je nogometna zveza, skupaj s klubi, članom SPINS vsiljevala svojo voljo ter onemogočala demokratične procese in sindikalno delovanje, jasno sledi, da NZS ni nevtralna ter je v celoti stoji na strani klubov.
Navedeno dejansko pomeni, da je razmerje med 13-timi predlaganimi kandidati arbitraže, ki jo predvideva Pravilnik o arbitraži NZS, sledeče: pet pravnikov, predstavnikov SPINS, ki zastopajo nogometaše, ter 8 predstavnikov klubov in zveze, vključno z obema podpredsednikoma ter predsednikom arbitraže.

Iz navedenih razlogov je sindikat SPINS na NZS posredoval naslednji dopis:

"Spoštovani,
skladno s Pravilnikom o arbitraži NZS sindikat SPINS ne podaja soglasja k arbitrom, ki so predlagani s strani NZS, saj ti ne premorejo dovolj znanja in izkušenj s področja delovnega prava, ki je temelj pogodbenih odnosov v nogometu. Hkrati opozarjamo na konflikt interesov pri predlaganemu predsedniku Arbitraže, ki je zaposlen v družbi predsednika NZS. Opozarjamo tudi na dejstvo, da predvidena arbitraža ni pristojna za razsojanje v delovno-pravnih sporih, če le to ni izrecno določeno v kolektivni pogodbi. Pravilnik o statusu in registraciji igralcev ne more nadomestiti kogentno določenih predpisov delovno-pravne narave v Republiki Sloveniji.
 
Prosim, da predlagate nove člane arbitražnega plenuma, v pomoč vam bo tudi seznam možnih kandidatov, ki jih vam bomo ponudili v najkrajšem možnem času. Opozarjam tudi na prakso in navodila FIFA in FIFPro, da bi morala biti arbitraža za nogometaše brezplačna, stroške arbitrov pa kriti NZS."

Verjamemo, da naši bralci verjetno lahko predvidevate, da NZS nikoli ni odgovorila na naš dopis, saj nepristransko razsojanje o sporih ni v interesu NZS, ki s tem klubom vrača usluge ter si podreja naše člane.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji