Novice

< nazaj

Na razpisu Fundacije za šport v letu 2017 manj sredstev

Datum: 5.10.2016
Fundacija za šport, ena ključnih organizacij pri sofinanciranju slovenskih športnih organizacij in športne infrastrukture, je začela s pripravami na javni razpis za leto 2017. Zaradi stalnega upadanja prihodkov od koncesij od iger na srečo bo za prihodnje leto, kot kaže, lahko razdelila precej manj sredstev, namenjenih slovenskemu športu, kot v preteklih letih.

Fundacija je pri sprejetju odločitve o višini Javnega razpisa za leto 2017 upoštevala vsa relevantna izhodišča, še zlasti dejstvo, da so glavni vir pridobivanja sredstev FŠO koncesijske dajatve od iger na srečo. Na upad prilivov sredstev FŠO je močno vplivala uvedba davka od srečk, saj je FŠO po nekaterih ocenah izgubila iz naslova koncesijskih dajatev od uveljavitve navedenega davka (1. 7. 2013) pa do konca leta 2016 cca 3 milijone EUR. Fundacija je sicer v sodelovanju z obema loterijama aktivno opozarjala na negativne posledice davka od srečk in je kot 10% lastnica Loterije Slovenije, preko svojega člana v nadzornem svetu loterije, stalno spremljala poslovanje Loterije Slovenije, ki se je na uvedbo davka dobro pripravila in izvedla  številne aktivnosti, s ciljem ublažiti upad koncesijskih dajatev.
 
Fundacija za šport je klub trendu upadanja koncesijskih dajatev v zadnjih treh letih, skušala ublažiti posledice pomanjkanja javnih sredstev, ki se letno namenjajo programom športa na nacionalni ravni in je zadnja tri leta optimistično planirala svoje pritoke ter razpisovala javne razpise. Ker so se zaradi navedenega v zadnjih letih izčrpale »vse rezerve«, je bilo potrebno za leto 2017 ustrezno znižati višino razpisanih javnih sredstev, saj lahko FŠO realno razpiše le sredstva v okviru pričakovanih prilivov.
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji