Novice

< nazaj

Sindikat SPINS začel z izobraževanjem mladih nogometašev

Datum: 20.10.2022
Ideja in pobuda za organizacijo izobraževalnih seminarjev je nastala na podlagi nekajletne analize ciljnih skupih, to je mladih nogometašev, katerim po ugotovitvah primanjkuje informacij in znanja iz področja lastnih statusnih pravic in obveznosti ter zavedanja o pomembnosti celostnega razvoja osebnosti v času aktivne športne kartiere. Srečanja z nogometaši v starostnih kategorijah U-15, U-17 in U-19 so v prvi vrsti namenjena ozaveščanju in informiranju mladih športnikov, skupaj z njihovimi starši, o pomembnih vidikih njihove kariere, kot (bodočih) profesionalnih nogometašev. Program izobraževanja se izvaja v dveh sklopih oziroma vsebinskih modulih. Prvi modul, kateremu so včeraj prisostvovali mladi nogometaši NK Domžale je namenjem spoznavanju statusa in specifikam poklica nogometaša, drugi modul pa je usmerjen v celostni razvoj osebnosti mladih športnikov med in po končani športni karieri.
 
V sklopu spoznavanja statusnih pravic in posebnosti poklica nogometaša je slušateljem uvodoma predstavljen zgodovinski presek dogodkov, ki so zaznamovali razvoj nogometne igre, kot so sodni primeri Georga Easthama iz leta 1963, Jean Marca Bosmana iz leta 1995 in Olivierja Bernarda iz leta 2010. Porgram se nadaljuje s podrobnim pregledom temeljnih pravnih aktov v športu in nogometu od osamosvojitve Republike Slovenije, leta 1991 do danes in podrobno analizo enotne pogodbe o profesionalnem igranju nogometa v Sloveniji, ki je od julija 2018 obvezna za vse profesionalne nogometaše. Ob omenjeni analizi je podana tudi jasna obrazložitev oblik dela na področju športa, tako na podlagi civilnopravnih kot delovnopravnih pogodb in pozitivni tere negativni vidiki, ki jih posamezna oblika pogodbe prinaša. Prav tako se vsebine dotaknejo področja registracij in statusov nogometašev, področja prestopov med klubi, klubskih pravilnikov in nogometnih zastopnikov, tako imenovanih agentov in v zaključku področja reševanja sporov v nogometu, s poudarkom na zdaj že uveljavljenih postopkih neodvisne arbitraže in disciplinskega sodnika NZS.
 
V drugem vsebinskem sklopu, celostne obravnave mladega športnika, sluštelji dobijo vpogled v življenje profesionalnega nogometaša iz vidika formalnega izobraževanja, veščin komuniciranja z javnostmi, psihološke in fizične priprave telesa, zdravja oziroma dobrega počutja športnika, kariernega usmerjanja in iskanja zaposlitev, športne prehrane, prepovedanih substanc (dopinga), deviantnih pojavov v nogometu, kot sta na primer diskriminacija in prirejanje rezultatov tekem, spoštovanja pravil nogometne igre ter priprave športnika na obdobje po končani športni karieri. 
 
Na podlagi pozitivnega odziva mladih Domžalčanov se v sindikatu že veselimo novih srečanj v mesecu novembru.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji