Novice

< nazaj

Pohvale slovenskim športnikom, študentom, na danski univerzi UCN Denmark

Datum: 11.2.2013
Na sedežu svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro, se je v navzočnosti predstavnikov 19 držav članic EU, odvil dvodnevni seminar, v okviru projekta dodiplomskega univerzitetnega študija na daljavo, v programu športni menedžment, na danski univerzi UCN Denmark.
 
Srečanje je bilo namenjeno predvsem predstavitvi aktulanih informacij omenjega projekta in izmenjavi dobrih praks med udeleženci. Sprva so bila navzočim predstavljena predvsem teoretična izhodišča, nastanka in razvoja projekta FIFPro Online Academy ter predstavitev nekaterih statističnih ter vsebinskih analiz rezultatov raziskav, ki so bile narejene z namenom razvoja in napredka aktivnosti v okviru tega izobraževalnega projekta. Posebna pozornost je bila usmerjena predvsem na izmenjavo v praksi uporabnih informacij. Program so popestrili tudi uspešni športniki oziroma študentje, ki so preko spletnih komukacijskih orodij in s svojo prisotnostjo, delili izkušnje ter odgovarjali na vprašanja navzočih.
 
Seminarja so se aktivno udeležili tudi predstavniki Slovenije, in sicer s predstavitvijo primera dobre prakse, ki jo izvajajo. Marko Levovnik je namreč tisti, ki v vlogi tutorja spremlja 16 slovenskih športnikov, ki že drugo leto zapored uspešno študirajo na Danskem. Predstavljene so bile aktivnosti in učinkovit ter uspešen način dela, ki jih v ostalih državah še niso poznali. Želja snovalcev projekta je namreč v prav vseh sodelujočih državah pridobiti osebo, ki bo opravljala vlogo tutorja oziroma strokovno usposobljene osebe, zadolžene za nemoteno opravljanje študijskih obveznosti, v program vključenih športnikov. 
 
Potrebno je omeniti, da so bili prav slovenski študentje in način nadzora ter vodenja njihovih aktivnosti, deležni posebne pohvale, saj so z zavidljivimi študijskimi rezultati, postavili visoke kriterije za vse tiste, ki si bodo želeli vpeljati tovrsten sistem delovanja.
 
Po dosedanjih odzivih športnikov, predvsem tistih, ki prihajajo iz ekipnih športnih panog, se v študijskem letu 2013/2014 pričakuje veliko zanimanje za vpis na program športnega menedžmenta, na Danskem. Naj omenimo, da se je kot prvi ne-nogometaš, v preteklem letu, k študiju priključil Vid Kavtičnik, ki pa je svoje pozitivne izkušnje že prenesel med soigralce v reprezentančnih krogih.
 
Želimo si, da zanimanje športnikov za študij ne bi zamrlo ter da bi se jih vedno več odločalo za dokončanje visokošolske izobrazbe, ki je danes še kako pomembna družbena vrednota. Prav tako pa naj vedno večje zanimanje za študijske programe v tujini, služi kot opomin, da tudi v Sloveniji potrebujemo sistemsko urejen način študija, ki bo športnikom omogočal dobre športne rezultate ob neprekinjenih študijskih aktivnostih.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji