Novice

< nazaj

NZS še vedno ni ustanovila arbitraže za razreševanje sporov

Datum: 22.5.2016
Trenutni vodja NZS je glavni krivec, da še vedno ni neodvisne arbitraže, čeprav jo predvideva že statut NZS iz leta 2009, skupno pripravljen Pravilnik o arbitraži iz leta 2012 ter celo Pravilnik o statusu in registraciji igralcev NZS. Predsednik NZS socialnim partnerjem namreč ni zagotovil možnosti izbire predsednika ter dveh podpredsednikov arbitraže, kot to zahtevata FIFA in UEFA, temveč je za predsednika imenoval kar svojega podrejenega iz odvetniške pisarne, ki jo vodi. 

Seveda iz zadnjih pogodkov, kjer je nogometna zveza, skupaj s klubi, članom SPINS vsiljevala svojo voljo ter onemogočala demokratične procese in sindikalno delovanje, jasno sledi, da NZS ni nevtralna ter je v celoti stoji na strani klubov.
Navedeno dejansko pomeni, da je razmerje med 13-timi predlaganimi kandidati arbitraže, ki jo predvideva Pravilnik o arbitraži NZS, sledeče: pet pravnikov, predstavnikov SPINS, ki zastopajo nogometaše, ter 8 predstavnikov klubov in zveze, vključno z obema podpredsednikoma ter predsednikom arbitraže.

Iz navedenih razlogov je sindikat SPINS na NZS posredoval naslednji dopis:

"Spoštovani,
skladno s Pravilnikom o arbitraži NZS sindikat SPINS ne podaja soglasja k arbitrom, ki so predlagani s strani NZS, saj ti ne premorejo dovolj znanja in izkušenj s področja delovnega prava, ki je temelj pogodbenih odnosov v nogometu. Hkrati opozarjamo na konflikt interesov pri predlaganemu predsedniku Arbitraže, ki je zaposlen v družbi predsednika NZS. Opozarjamo tudi na dejstvo, da predvidena arbitraža ni pristojna za razsojanje v delovno-pravnih sporih, če le to ni izrecno določeno v kolektivni pogodbi. Pravilnik o statusu in registraciji igralcev ne more nadomestiti kogentno določenih predpisov delovno-pravne narave v Republiki Sloveniji.
 
Prosim, da predlagate nove člane arbitražnega plenuma, v pomoč vam bo tudi seznam možnih kandidatov, ki jih vam bomo ponudili v najkrajšem možnem času. Opozarjam tudi na prakso in navodila FIFA in FIFPro, da bi morala biti arbitraža za nogometaše brezplačna, stroške arbitrov pa kriti NZS."

Verjamemo, da naši bralci verjetno lahko predvidevate, da NZS nikoli ni odgovorila na naš dopis, saj nepristransko razsojanje o sporih ni v interesu NZS, ki s tem klubom vrača usluge ter si podreja naše člane.

Ostale novice

 • FIFA z novo reformo do večje zaščite nogometašic
  23.11.2020

  FIFA z novo reformo do večje zaščite nogometašic

  Svetovna nogometna zveza FIFA bo uvedla nove predpise za zaščito pravic igralk, vključno z obveznim porodniškim dopustom, je pretekli četrtek sporočilo vodstvo te organizacije.

 • Do kdaj bodo ženske v Sloveniji diskriminirane pri nastopih za državno nogometno reprezentanco?
  20.11.2020

  Do kdaj bodo ženske v Sloveniji diskriminirane pri nastopih za državno nogometno reprezentanco?

  Kot smo pisali pred dnevi, je skupščina sindikata SPINS, na svoji 13. redni seji prvič podrobneje obravnavala problematiko in iskanje rešitev za članice A nogometne reprezentance ter nadaljnjega razvoja ženskega nogometa v Sloveniji.

 • Skupščina podprla predloge ukrepov za pomoč športu
  19.11.2020

  Skupščina podprla predloge ukrepov za pomoč športu

  Skupščina sindikata SPINS je na svoji 13. redni seji soglasno podprla in potrdila vsebino predloga za oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za sponzorja in prejemnika sponzorstva v športu

 • XIII. skupščina SPINS
  18.11.2020

  XIII. skupščina SPINS

  V skladu s statutom SPINS je bila v ponedeljek 16. 11. 2020 sklicana 13. redna skupščina sindikata, ki pa je bila tokrat volilna. Poleg novih članov in članic upravnega odbora je bil za naslednje mandatno obdobje izvoljen tudi predsednik sindikata.

 • Porast plačilne nediscipline klubov v letošnjem letu
  23.10.2020

  Porast plačilne nediscipline klubov v letošnjem letu

  V letošnjem koledarskem letu sindikat SPINS zaznava porast neizpolnjevanja pogodbeno dogovorjenih obveznosti, predvsem pri tistih klubih 1. SNL, ki so bili tudi zaradi posledic pandemije Covid-19, primorani sporazumno prekiniti pogodbe in se z igralci do

Sorodne novice

Sponzorji