Novice

< nazaj

Sindikat SPINS predlaga nov sistem nadomestil pri prestopih

Datum: 8.10.2020
Komisija za profesionalni nogomet je na svoji zadnji potrdila skupni predlog sindikata SPINS in vodstva NZS, o ustanovitvi delovne skupine sestavljene iz predstavnikov klubov, zveze in sindikata, ki bi opravila analizo trenutnega stanja in plačil nadomestil ter pripravila podlago za sprejetje novega sistema nadomestil do konca 2020. Sistem bi stopil v veljavo s poletnim prestopnim rokom 2021.
 
Po mnenju sindikata SPINS, Zakon o športu (Zspo-1) ne ustvarja podlage za plačevanje nadomestil za prestop amaterjev in nadomestil za vzgojo v slovenskem športu. Takšno stališče načelno podpira tudi Inšpektorat za šolstvo in šport. 
 
Nadomestila za prestope amaterjev, ki so jih ukinile vse države EU (zadnja jih je ukinila Malta), je po našem prepričanju potrebno odpraviti, sistem nadomestil za vzgojo ob podpisu prve profesionalne pogodbe, ki varuje in nagrajuje klube z dobrim sistemom vzgoje, pa ohraniti in izplačilo zagotoviti preko centraliziranega sistema po vzoru reforme FIFA 2021.
 
Predlagamo uvedbo novega solidarnostnega prispevka klubov v obliki dodatnega plačila za izveden prestop v Sloveniji ali iz Slovenije v sklad, s katerim bi upravljala NZS. Govorimo o deležu nekaj procentov, glede na prejeto odškodnino kluba, pri sporazumno prekinjenih profesionalnih pogodbah. Iz zbranih sredstev bi klubi, iz katerih prestopajo igralci, mlajši od 23 let (za vzgojo od 12 do 21 leta, torej enako kot pri trenutnem sistemu), prejemali nadomestila za vzgojo. Korektiv obstoječega sistema, ki je z nadomestili nagrajeval vse klube, ne glede na uspešnost vzgoje, bi bil lahko izveden na način, da bi vsem klubom, nižje od druge lige, enkrat letno sklad pri NZS izplačal npr. 10 % vseh prejetih sredstev.
 
Predpisi NZS imajo v tem trenutku zabrisano mejo med obema vrstama nadomestil, ki sta v nasprotju z Zakonom o športu (ZSpo-1), nov sistem pa bi omogočil svobodno izbiro nogometašev, da trenirajo pri kateremkoli klubu brez ovir, ki bi bile posledica finančnih zahtev, klube pa razbremenil terjatev zaradi prestopov.
Komisija za profesionalni nogomet je na svoji zadnji potrdila skupni predlog sindikata SPINS in vodstva NZS, o ustanovitvi delovne skupine sestavljene iz predstavnikov klubov, zveze in sindikata, ki bi opravila analizo trenutnega stanja in plačil nadomestil ter pripravila podlago za sprejetje novega sistema nadomestil do konca 2020. Sistem bi stopil v veljavo s poletnim prestopnim rokom 2021.
 
Po mnenju sindikata SPINS, Zakon o športu (Zspo-1) ne ustvarja podlage za plačevanje nadomestil za prestop amaterjev in nadomestil za vzgojo v slovenskem športu. Takšno stališče načelno podpira tudi Inšpektorat za šolstvo in šport. 
 
Nadomestila za prestope amaterjev, ki so jih ukinile vse države EU (zadnja jih je ukinila Malta), je po našem prepričanju potrebno odpraviti, sistem nadomestil za vzgojo ob podpisu prve profesionalne pogodbe, ki varuje in nagrajuje klube z dobrim sistemom vzgoje, pa ohraniti in izplačilo zagotoviti preko centraliziranega sistema po vzoru reforme FIFA 2021.
 
Predlagamo uvedbo novega solidarnostnega prispevka klubov v obliki dodatnega plačila za izveden prestop v Sloveniji ali iz Slovenije v sklad, s katerim bi upravljala NZS. Govorimo o deležu nekaj procentov, glede na prejeto odškodnino kluba, pri sporazumno prekinjenih profesionalnih pogodbah. Iz zbranih sredstev bi klubi, iz katerih prestopajo igralci, mlajši od 23 let (za vzgojo od 12 do 21 leta, torej enako kot pri trenutnem sistemu), prejemali nadomestila za vzgojo. Korektiv obstoječega sistema, ki je z nadomestili nagrajeval vse klube, ne glede na uspešnost vzgoje, bi bil lahko izveden na način, da bi vsem klubom, nižje od druge lige, enkrat letno sklad pri NZS izplačal npr. 10 % vseh prejetih sredstev.
 
Predpisi NZS imajo v tem trenutku zabrisano mejo med obema vrstama nadomestil, ki sta v nasprotju z Zakonom o športu (ZSpo-1), nov sistem pa bi omogočil svobodno izbiro nogometašev, da trenirajo pri kateremkoli klubu brez ovir, ki bi bile posledica finančnih zahtev, klube pa razbremenil terjatev zaradi prestopov.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji