Novice

< nazaj

Evropski profesionalni športniki združili moči

Datum: 23.3.2010

Profesionalni športniki in športnice iz vse Evrope, ki jih podpirajo njihova mednarodna sindikalna gibanja, so združili moči proti nevarnemu poskusu spodkopavanja in omejevanja temeljnih športnikovih pravic.

Grožnja je zapisana in poudarjena v skupnih stališčih Mednarodnega olimpijskega komiteja (IOC 'Common position' paper), ki jih je le ta objavil v mesecu januarju v imenu Olimpijskega in športnega gibanja (Olympic and sports movement). V tem dokumentu je vsebovana prošnja Evropski komisiji, naj na področju športa dovoli posebno uporabo prava EU, ki pa bi lahko športnikom in športnicam preprečila dostop do sodišč ter s tem postavila nevaren precendens za ostale delavce znotraj EU.

Profesionalni športniki so mnenja, da mora biti poklicni šport kot celota zajet v okvire evropskega prava. Nedavna sodba Sodišča EU v zadevi Olivier Bernard je dokaz, da pravo EU vsebuje zadostne pravne instrumente, ki zagotavljajo uravnotežene in pravične sodbe.

Predlagana ustanovitev Stalnega foruma dvostranskega posvetovanja (Permanent bilateral consultation forum) med Institucijami EU ter Olimpijskim in športnim gibanjem, prav tako vzbuja resno zaskrbljenost. Gre za poskus izključitve športnikov z ločitvijo razprav o posebnosti športa (specificity of sport) od področja, kamor v resnici sodi; v Evropski socialni dialog (dialog med delodajalci in zaposlenimi v športu).

Za rešitev tega izziva evropska enota organizacije FIFPro (podprta s strani Evropske konfederacije sindikatov - ETUC) in Evropska zveza vrhunskih športnikov - EU Athletes (vključena v SPORT PRO - UNI Evropa) potrjujeta svoj namen, da sodelujeta pri razvoju skupnega akcijskega načrta do evropskega športnega foruma v Madridu (19. in 20. aprila 2010) in naprej. Obe organizaciji nameravata oblikovati skupna stališča in razmisliti o morebitnem oblikovanju pravnega sklada

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji