Novice

< nazaj

Seminar licenčne komisije na Brdu pri Kranju

Datum: 26.1.2006

 Dne 26. januarja 2005, je na Brdu pri Kranju potekal seminar za predstavnike klubov 1. SNL in 2. SNL v okviru projekta licenciranja nogometnih klubov. Seminar, katerega so se poleg številnih predstavnikov klubov udeležili tudi predstavniki MNZ in sindikata igralcev SPINS, je nadaljevanje intenzivnega dela na področju uvajanja mednarodnega projekta licenciranja nogometnih klubov. Licenčni oddelek NZS je predstavil analizo prve licenčne sezone 2004/2005 na mednarodni UEFA ravni in v okvirih NZS, vlogo podeljevalcev licence in UEFA pri nadaljnjem razvoju evropskega licenčnega sistema ter spremembe in dopolnitve licenčnega pravilnika NZS, ki bodo veljale za prihodnjo licenčno sezono 2005/2006.

LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV
LICENČNI ODDELEK NZS

Obvestilo za javnost


Seminar za nogometne klube na Brdu

Nogometna zveza Slovenije je včeraj, dne 26. januarja 2005, na Brdu pri Kranju pripravila
seminar za predstavnike klubov 1.SNL in 2.SNL v okviru projekta licenciranja nogometnih
klubov.
Seminar, katerega so se poleg številnih predstavnikov klubov udeležili tudi predstavniki
medobčinskih nogometnih zvez in sindikata igralcev SPINS, je nadaljevanje intenzivnega
dela na področju uvajanje mednarodnega projekta licenciranja nogometnih klubov. Licenčni
oddelek NZS je predstavil analizo prve licenčne sezone 2004/2005 na mednarodni UEFA
ravni in v okvirih NZS, vlogo podeljevalcev licence in UEFA pri nadaljnjem razvoju
evropskega licenčnega sistema ter spremembe in dopolnitve licenčnega pravilnika NZS, ki
bodo veljale za prihodnjo licenčno sezono 2005/2006.
Evropska nogometna zveza UEFA bo, v sodelovanju z vsemi 52 članicami, nadaljevala z
razvojem licenčnega sistema na vseevropski in nacionalnih ravneh z glavnim ciljem dvigniti
kvaliteto nogometa kot panoge s športnega, infrastrukturno-varnostnega, administrativnokadrovskega,
pravnega in finančnega vidika. V prvem UEFA licenčnem postopku je bilo v
vseh članicah licenciranih 644 klubov, 528 jih je izpolnilo evropske kriterije in pridobilo
ustrezno UEFA licenco, medtem ko je bilo 116 klubov neuspešnih, zato UEFA ocenjuje prvo
licenčno leto kot uspešno, z bistvenimi premiki na področju infrastrukture in finančnih
kriterijev. Ker gre za dolgoročni proces izboljšanja kvalitete delovanja nogometa kot panoge
veseli dejstvo, da se v večini evropskih držav proces licenciranja uvaja tudi na nižjih ravneh,
kar nedvomno prinaša kvalitetnejšo prihodnost.
UEFA nadzira tudi delo vseh nacionalnih licenčnih organov, zato je bila s strani neodvisne
mednarodne revizijske hiše SGS opravljena tudi revizija licenčnega sistema NZS z
namenom ugotavljanja učinkovitosti, transparentnosti in legalnosti vseh izvedenih postopkov
in opravil s strani licenčnih organov. Revizijska hiša SGS je ugotovila, da je licenčni sistem
NZS pregleden in korekten, zbrana in pregledana dokumentacija prosilcev za licenco in
licenčnih organov vsebinsko in terminološko pravilno evidentirana ter analizirana, odločitve
licenčnih organov pa v celoti v skladu z veljavnimi pravilniki in predpisi, zato je za licenčni
sistem NZS predlagala izdajo ustreznega certifikata na podlagi UEFA standarda.
V okviru seminarja so predstavniki NZS predstavili tudi vlogo in vpliv Evropske unije in njenih
institucij na evropski šport, posebej z vidika strogih pravil glede omejevanja pretoka delovne
sile in kapitala, konkurenčnosti ter izjemno pomembne UEFA projekte na področju vlaganj v
mladinski nogomet na lokalni ravni. Udeleženci seminarja so bili seznanjeni tudi z vlaganji
NZS na področju izboljšanja nogometne infrastrukture v okviru projekta izgradnje igrišč z
umetno travo ter financiranje mladinskega nogometa na klubski in reprezentančni ravni ter
ravni medobčinskih nogometnih zvez, kar je za nadaljnji razvoj nogometa v Sloveniji
izrednega pomena.

Slovenija je bila kot izbrana pilotska nogometna zveza s strani UEFA na področju licenciranja
v priložnosti, da se vključi v pripravo licenčnih pravil in postopkov na evropski ravni ter že v
zgodnji fazi uvajanja projekta intenzivno sodeluje z nogometnimi klubi. Včerajšnji seminar je
bil tako že 12 v nizu izobraževalnih seminarjev NZS za predstavnike nogometnih klubov
(prvo srečanje je bilo že septembra 2001) in hkrati nadaljevanje skupnih aktivnosti klubov in
NZS na področju licenciranja, licenčni oddelek NZS pa bo tudi v prihodnje nadaljeval z
aktivno svetovalno vlogo v odnosu do nogometnih klubov.
Seminar je bil tako ponovna priložnost, da se nogometni klubi podrobneje seznanijo z
evropsko razsežnostjo projekta licenciranja in lažje pripravijo na začetek uradnih licenčnih
postopkov za tekmovalno leto 2005/2006. Nogometni klubi morajo za pridobitev ustrezne
licence za 1.SNL vlogo posredovati licenčnim organom NZS do vključno 15. marca 2005,
medtem ko je rok za oddajo vloge za 2.SNL 15. april 2005.

Nogometna zveza Slovenije

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji