ZPZPŠ-1

arhiv >>

Malo po dopolnjenem tridesetem letu starosti, športniki začnejo intenzivneje razmišljati o novem poglavju življenja ter s tem povezano prekvalifikacijo v sekundarno, »poslovno«, drugo kariero. Malo je takšnih, ki imajo po končani športni karieri finančno prihodnost zagotovljeno, za večino namreč velja, da je začetek novega življenskega obdobja vse prej kot lahek.

Navedeni razlogi so Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) in Sindikat poklicnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) spodbudili k pripravi zakona, ki poklicnim športnikom v Sloveniji, po vzoru tujih ureditev (predvsem Nizozemske, Belgije, Francije ter Španije) zagotovlja socialno varnost tudi po koncu športne poti.

Namen in cilj premostitvenega sklada

Namen in cilj premostitvenega sklada je 
omogočiti športniku varčevanje dela prihodkov v času aktivne športne poti, po koncu le te pa postopno črpanje prihrankov iz sklada, s čimer bi bil dosežen lažji prehod na novo poklicno pot;
 zaščititi športnika pred prekomerno porabo njegovih prihodkov v času aktivne športne kariere in izpadom dohodkov po njenem koncu;
 razpršitev diskriminatorne davčne obremenitve prihodkov športnikov v Sloveniji, ki so v kratki športni karieri večinoma vedno v najvišjem dohodninskem razredu;
preprečevanje bega vrhunskih slovenskih športnikov v davčno ugodnejša okolja.

Država športnike pri tem »varčevanju« spodbuja z ustreznimi DAVČNIMI OLAJŠAVAMI. Prispevki, ki bi so odvedeni v »premostitveni sklad«, so v tistem davčnem obdobju v celoti izvzeti iz dohodninske osnove športnika oziroma NISO OBDAVČENI. 
Zakon govori, da imajo športniki/zavarovanci, po dopolnjenem 30. letu starosti, pravico, bodisi do mesečne premostitvene rente, bodisi - v izrednih priemrih - do enkratnega izplačila vrednosti premoženja, ki bi se zbral na njihovem osebnem računu (»v premostitvenem skladu«).

Trajanje in višina rente je odvisna od višine sredstev na računu vsakega posameznika. V primeru, če zaradi poškodbe ali bolezni pride do predčasnega prenehanja aktivne športne kariere, pa je možno, pred posebno komisijo, to pravico uveljaviti že prej.

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji