Nogometna zveza Slovenije (NZS)

arhiv >>

NZS trenutno aktivno sodeluje v socialnem dialogu s SPINS. Z uvedbo neodvisne arbitraže je storjen velik korak naprej v odnosu med SPINS in NZS.
Pogovori glede vsebine členov pravilnika o neodvisni arbitraži so se pričeli sredi leta 2012 ter se uspešno zaključili s sprejetjem pravilnika na seji Izvršnega odbora NZS, 13.3.2012. V zadnjem letu so se predstavniki SPINS in NZS večkrat srečali z namenom plodnejšega sodelovanja v prihodnosti.

Na žalost NZS še ne prispeva ničesar k resitvi socialne stiske nogometašev, ki so ostali na cesti zaradi licenciranja, ki ga sama izvaja do klubov. Od obstoja SPINS je zaradi licenciranja na cesti končalo več kot 100 nogometašev brez kakršne koli socialne ali finančne pomoči s strani NZS. Edini, ki je ponudil pomoč in jo zagotavlja tudi v prihodnje, je SPINS.
NZS se še ni jasno opredelila do sprejetja garancijskega fonda, ki bi vsaj deloma pokril izpadle dohodke poklicnih nogometašev propadlih klubov in ne sodeluje s SPINS pri pripravi zakonodajnih aktov, ki bi spremenili socialni, davčni in statusno-pravni položaj slovenskih športnikov in nogometašev.
NZS še ni uredila delovno-pravnega statusa slovenskih nogometašev in reprezentantov, akti NZS pa so nasprotju s pravnim redom RS in pravom EU. NZS še vedno edina v EU pozna nadomestila za prestope amaterskih nogometašev, ki jih je že nekaj let nazaj odpravila tudi Hrvaška.

Memorandum o sodelovanju med SPINS in NZS

Zahteva:
NZS smo posredovali mednarodno primerljiv predlog Memoranduma o sodelovanju (MoS) med SPINS in NZS, ki smo ga povzeli po nizozemskem, avstralskem in danskem modelu.
Memorandum predvideva obojestrensko medsebojno priznanje obeh partnerjev, ustanovitev posebne komisije nogometašev s pravico veta na sprejetje predpisov s strani organov NZS, ki vplivajo na pravice nogometašev. Nadalje uvaja sklenitev ustreznega nezgodnega zavarovanje za reprezentante, ustanovitev garancijskega fonda ter skupno sodelovanje pri pripravi in izvedbi vseh vrst projektov. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Trenutno stanje:
Zveza predloga SPINS ni želela sprejeti, niti se o njem pogajati. Predlagala je sicer res svoj predlog, ki pa je bil popolnoma neprimeren za nadaljnjo obravnavo, saj je bil celo pravopisno pomanjkljiv. Predlog NZS tudi ni vseboval nobenega izmed zgoraj navedenih instrumentov zaščite pravic nogometašev, zato je bil seveda z naše strani zavrnjen.

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji