Garancijski sklad

arhiv >>

Dolgoletna prizadevanja in želje Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, da bi na področju slovenskega nogometa končno dočakali tako imenovani »Garancijski sklad«, so se uresničila.

V tekmovalni sezoni 2016/2017 znaša zagotovljen sklad iz rezerv sindikata SPINS trenutno 100.000,00 EUR, ki se članom izplača v primeru insolventnosti športnega društva. Znesek se lahko poveča v primeru pozitivnega dogovora z Nogometno zvezo Slovenije, s katero potekajo pogajanja.

Namen garancijskega sklada


Izključni namen ustanovitve »Garancijskega sklada« je poravnava obveznosti iz naslova pravic nogometašev in trenerjev v primeru insolvenčnosti ali plačilne nediscipline nogometnih klubov, zagotoviti jamstvo profesionalnim igralcem nogometa in trenerjem v primeru, da je klub prenehal obstajati po volji članov, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu oziroma, če je nad njim začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave.

 Menimo, da je sprejetje predloga o zavarovanju zapadlih terjatev igralcev do slovenskih nogometnih klubov nujno za ugled in obstoj slovenskega nogometa.

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji